Slide

Vastuullisuus

Vastuullisuus on olennainen ulottuvuus kaikessa toiminnassamme


Monetran yhteiskunnallinen vastuutehtävä kytkeytyy tiiviisti eri palveluihimme. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa tavoitteemme on digitalisoida prosessejamme ja palveluitamme mahdollisimman pitkälle, jotta asiakkaamme arki helpottuisi. Tavoitteemme on myös tuottaa palvelumme mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti, samalla luoden lisäarvoa asiakkaidemme arkeen.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ohella yhteiskuntavastuu näkyy muissakin palveluissamme: esimerkiksi rekrytointi- ja sijaisrekrytointipalvelut tekevät työllistymisen mahdollisuudet näkyviksi monikanavaisesti ja saavutettaviksi. Sijaisrekrytointi madaltaa työllistymisen kynnystä, sillä tarjoamme lyhytaikaisia sijaisuuksia työntekijöille useilla eri ammattialoilla. Sijaisrekrytointi on erittäin joustava tapa vaikkapa opiskelijoille tai vaikkapa eläköityneille henkilöille tehdä tilapäistä keikkatyötä juuri silloin, kun se omiin aikatauluihin sopii. Tämä helpottaa tietyllä aloilla vallitsevaa kohtaanto-ongelmaa. Sijaisrekrytointi tarjoaa myös oivallisen väylän alanvaihtajille ja Suomeen kotiutuville, uraansa aloitteleville henkilöille, mikä puolestaan luo yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta. Tasa-arvoa edistävä tekijä on myös anonyymi rekrytointi, jota olemme testanneet ja todenneet varsin toimivaksi menetelmäksi.

Tulkki on avain yhteiskunnalliseen osallisuuteen

Tulkkipalvelumme tehtävä on vastata asiakkaidemme tulkkaus- ja käännöstarpeisiin yhden luukun periaatteella. Kielitarjontamme kattaa noin 80 puhuttua kieltä sekä suomenkielisen viittomakielen. Tarjontamme laajuuden ansiosta asiakasorganisaatiomme pystyvät palvelemaan kieliryhmät ja vähemmistöt erittäin laaja-alaisesti. Tämä on omiaan luomaan yhteiskunnallista tasa-arvoa ja se edesauttaa palveluiden saavutettavuutta niin sairaaloissa, kouluissa, asiointipisteillä kuin oikeussaleissakin. Palvelumme mukautuu suoraan asiointitilanteeseen, sillä tulkkiin saa tarvittaessa yhteyden ennalta suunnittelematta, nopeasti ja paikkariippumattomasti. Laaja tulkkien verkostomme työllistää Suomessa satoja kielen ammattilaisia eri puolilla maata.

Julkisen sektorin hankinnoilla on suuri, ohjaava yhteiskunnallinen merkitys

Hankintapalveluissa kiinnitetään jatkuvasti huomiota hankintojen eettisyyteen, ympäristöystävällisyyteen sekä lähialuetuotantoon. Monetra Hankintapalvelut on mukana merkittävässä Green Deal -sopimuksessa, jonka avulla halutaan vähentää julkisten hankintojen kautta lasten altistumista haitallisille aineille varhaiskasvatuksen ympäristössä. Lisäksi sopimuksella pyritään lisäämään pohjoismaisen ympäristömerkinnän saaneiden tuotteiden ja palveluiden hankintaa. Lähi-, luomu- ja luonnonkeruutuotteiden käyttöä edistetään dynaamisen hankintajärjestelmän avulla. Tällä tavoin saamme lähialueiden puhtaat tuotteet hyödynnetyksi suurtalouskeittiöissä.

Robotiikan avulla kustannustehokkuutta

Tavoitteenamme on suoraviivaistaa prosessejamme siten, että palveluiden hankkiminen kauttamme olisi asiakkaillemme mahdollisimman kustannustehokasta. Oma robotiikkatiimimme varmistaa, että robotisoitavat projektit ovat sujuvia ja niistä koituva hyöty voidaan mitata henkilötyövuosissa. Manuaalisten työvaiheiden automatisointi vapauttaa asiantuntijamme tärkeämpiin tehtäviin. Työ on kehittymässä kohti tekoälyn ja robotiikan hybridiä.

Ala tarvitsee uutta työvoimaa

Monetran yhteiskunnallisen vastuutehtävän yksi ulottuvuus on opiskelijayhteistyö. Teemme jatkuvaa yhteistyöä alueidemme oppilaitosten kanssa ja useat opiskelijat ovatkin työllistyneet suoraan harjoittelunsa jälkeen Monetraan.

Yhteisestä vuoropuhelusta ja monipuolisesta opiskelijayhteistyöstä koituu usein konkreettisia hyötyjä molemmin puolin. Toisaalta opiskelijoiden mukanaan tuomat tuoreet tuulahdukset tuovat uutta virettä ja näkökulmia myös organisaatioiden arvomaailmaan ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Organisaatio puolestaan voi tarjota näköaloja tulevaisuuden työelämään ympäristössä, jossa opiskelijoiden on turvallista hioa työelämätaitojaan ja kehittää substanssiosaamistaan.

Suuri osa työntekijöistämme voi työskennellä juuri siellä, joka kullekin parhaiten sopii – näin vähennämme työmatkaliikenteestä aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Teamsin etätyösovellusten avulla pystymme myös minimoimaan pidempien työmatkojen tarvetta. Paikkariippumattomuuden avulla tuemme myös harvaanasuttujen alueiden elinvoimaisuutta ja vältämme tilanteen, jossa osaajat muuttavat kasvukeskuksiin.

Monetra tiedostaa yhteiskuntavastuunsa ja kantaa sen ylpeästi, toimintaansa jatkuvasti kehittäen.

Lue lisää vastuullisuudesta toimitusjohtaja Jussi Kaupin blogikirjoituksesta.