Slide

Yritys

Monetra on kuntatoimijan luottokumppani − täsmäratkaisu kuntien tarpeisiin

Monetra on kuntaomisteinen konserni, jonka ovat perustaneet Oulun, Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupungit sekä neljä sairaanhoitopiiriä. Monetra-konsernin alueyhtiöt tuottavat asiakkailleen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, kuten henkilöstö- ja palkkahallinnon palvelut, kirjanpito- ja raportointipalvelut, myyntilaskutus- ja myyntireskontrapalvelut, ostolasku- ja ostoreskontrapalvelut, maksuliikennepalvelut sekä matkustuspalvelut. Tuotamme asiakkaillemme myös kattavan valikoiman muita tukipalveluita. Näitä ovat lähipalvelut talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tarpeisiin, rekrytointipalvelut, hankintapalvelut, painatuspalvelut, asiakirja- ja tietosuojapalvelut, tulkkipalvelut sekä asiakaspalvelupisteiden hoidon palveluita​.

Toimipisteemme sijaitsevat Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Kainuussa sekä Lapissa. Monetra-konserni on voittoa tavoittelematon in-house-organisaatio, jonka palveluvalikoimat ovat ratkaisu kuntien tukipalveluiden tuottamiseen. Asiakkaan näkökulmasta palveluiden siirtäminen Monetraan on vaivatonta.

Kun tarvitsette tehokkaan tavan huolehtia kunnan, kuntayhtymän, maakunnan, hyvinvointialueen tai osakeyhtiön henkilöstö- ja taloushallinnosta tai muista tukipalveluista, on palvelukeskus-kumppanuus hyvä vaihtoehto. Palveluista huolehditaan tiimeissä, joten myös loma-aikoina ja poikkeustilanteissa asiat hoituvat luotettavasti.

Monetran vuodet

Monetra Oulu Oy, silloinen Monetra Oy, aloitti toimintansa vuonna 2012, kun Oulun kaupunkiin yhdistyi neljä ympäristökuntaa. Samassa yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä päätettiin siirtää palkanlaskenta ja taloushallinto Oulun kanssa saman katon alle. Oulun kaupungin palveluksesta siirtyi 80 talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijää ja PPSHP:n palveluksesta noin 20 työntekijää silloisen Monetran palvelukseen. Tällä hetkellä Monetra Oulu Oy:ssa työskentelee jo yli 700 henkilöä ja koko konsernissa noin 1200 (tiedot toukokuulta 2022).

Monetran palveluvalikoima laajeni tulkkipalveluihin alkuvuodesta 2015, kun Monetra Oulu Oy:öön liittyi Oulun kaupungille aiemmin kuulunut Pohjois-Suomen tulkkipalvelu, joka tuottaa tulkkaus- ja käännöspalveluita viranomaisille ja kunta-asiakkaille. Monetra Tulkkipalvelu Oulun vireä yksikkö koostuu vakituisista työntekijöistä ja yli 100 freelancer-työntekijästä. Kielivalikoimassa on yli 50 eri kieltä, mukana myös suomenkielinen viittomakieli. Helmikuussa 2016 Monetra Tulkkipalvelu sai toisen toimipisteen, kun Jyväskylän kaupungin omistama Keski-Suomen tulkkikeskus liittyi Monetraan. Pirteässä Jyväskylän yksikössä työskentelee vakituisia työntekijöitä sekä laaja freelancer-työntekijöiden verkosto. Jyväskylän ja Oulun tulkkipalvelu tekee tiivistä yhteistyötä.

Monetra Oulu Oy (silloinen Monetra Oy) laajeni palveluvalikoimaltaan huomattavasti vuonna 2017, kun Oulun kaupunki päätti siirtää suuren osan tukipalveluita tarjoavasta Oulun Konttori -liikelaitoksesta Monetralle. Tarjontaan tulivat hallinto-, hankinta-, rekrytointi-, painatus- sekä asiakirja- ja tietosuojapalvelut. Samalla Monetra Ouluun siirtyi henkilöstöä lähes 300.

Monetran konsernikehitys alkoi vuonna 2018, kun Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri sekä Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tekivät kukin päätökset perustaa alueelliset talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiöt samaan tapaan kuin Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vuonna 2012. Uudet alueyhtiöt aloittivat virallisesti toimintansa vuonna 2019. Monetra Oy -nimi jäi emoyhtiön käyttöön.

Tarjolla leveämmät hartiat

Asiakkaan näkökulmasta palveluiden siirtäminen Monetraan on vaivatonta. Yhteistyö alkaa molemminpuolisella tutustumisella, asiakkaan tarpeiden, volyymien, järjestelmien ja resurssien kartoittamisella. Käyttöönottoprojekti on hallittu ja määrämuotoinen. Aluksi asiakas merkitsee yhden osakkeen ja tulee näin Monetran osakkaaksi. Tämän jälkeen asiakkuudesta solmitaan palvelusopimus. Palvelun sujuvuuden varmistamiseksi asiakkaan ja Monetran välille laaditaan vastuumatriisi, jossa määritellään, mitä Monetra ja mitä asiakas tekee ja mitä palveluita asiakas on tilannut. Asiakkaan vanhat työntekijät voivat siirtyä Monetran palvelukseen liikkeenluovutuksella. Monetra on auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen sekä Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Peruspalveluina talous- ja henkilöstöhallinto Talousprosessiin lukeutuvat seuraavat kokonaisuudet: kirjanpito ja tilinpäätös-, ostoreskontra-, myyntireskontra ja perintä-, maksuliikenne-, matka- ja kululasku- sekä talousjärjestelmien pääkäyttäjäpalvelut. Henkilöstöprosessiin kuuluvat palkanlaskentapalvelut ja palkkioiden maksatus, palkkakirjanpito, eläke-, palvelussuhde- ja sopimusneuvontapalvelut. Molempiin prosesseihin sisältyvät lisäksi koulutus- ja järjestelmien pääkäyttäjäpalvelut. Monetrasta asiakas saa myös hallinto-, hankinta-, rekrytointi- ja painatuspalvelut.  Palveluista huolehditaan tiimeissä, joten myös loma-aikoina ja poikkeustilanteissa asiat hoituvat luotettavasti.