Slide

Ajankohtaista

2 joulukuun, 2016

Yleiskorotukset ja KiKy-sopimustiedote

Yleiskorotukset 1.12.2016

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS-14) 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotetaan 1.12.2016 lukien 0,47 prosentilla.

  • Yleiskorotus vähentää TS:n 14 §:n 1 momentin mukaista erillislisää vain, jos se perustuu TS:n 14 §:n 3 momentin mukaisesti tehtyyn päätökseen (koskee vain 14 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaista ”rekrytointilisää”).

Vuonna 2017

  • Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten alueella ei sopimuskorotuksia vuonna 2017
  • Kiky-sopimus: Julkisen sektorin lomarahojen leikkaus 2017-2019.
    Julkisen sektorin eli myös kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestä tasosta.
  • Kiky-sopimus: Työajan pidentäminen
    Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.

Lue lisää sivulta www.kuntatyonantajat.fi