Slide
18 kesäkuun, 2020

Yksinyrittäjien hätään vastattiin vahvalla tiimityöllä ja robotiikalla

Suomen hallituksen avattua yksinyrittäjien tuen haun kunnille tehtäväksi huhtikuussa 2020, ryhdyttiin Business Oulussa valmistautumaan ennennäkemättömän kiireiseen kevääseen. ”Rakensimme välittömästi tiimit hakemusten käsittelyä varten, mikä osoittautuikin järkeväksi, sillä ensimmäisten kahden päivän aikana saapui jo 400 hakemusta. Kaikkiaan hakemuksia on kesäkuun alkuun mennessä tullut hieman yli 1000 ja myönnettyjen tukien määrä on yli 2 miljoonaa”, kertoo Business Oulun kansainvälisen rahoituksen ja EU-verkostoiden asiantuntija Mari Rautiainen. Yrityskohtainen avustus on 2000 euroa, joten päätöksiä ja maksuja on tehty todella paljon. Enimmillään maksuja on lähtenyt päivässä jopa 100 000 euron verran. Vain noin 10 prosentissa tapauksia päätös on ollut kielteinen ja siihen on ollut perustellut ja selkeät syyt.

Toimeentulo kiinni asiakkaista

Kun kansalaisia ohjeistettiin pysymään kotona, tarkoitti se vääjäämättä hankalia aikoja erityisesti sellaisten alojen yrittäjille, joilla palvelu perustuu lähikontaktiin ja joiden tuotteita ei voida myydä verkossa. ”Erityisesti avustusten hakijoissa näkyivät kampaamo-, taksi-, kosmetologi- ja hieronta-alojen yrittäjät”, Rautiainen mainitsee. Hakemusten käsittelijöille avautui näiden palvelualojen yrittäjien tulotason romahdus säälimättömän selvästi. ”On helppoa kuvitella tilanteen vakavuus, kun vuokra- ja muut kiinteät kustannukset juoksevat, mutta tulovirta katkeaa totaalisesti”, Rautiainen toteaa. Vaikka hakemuksia alkoi tulla solkenaan ja resurssit olivat tiukilla, tukien käsittelijät saivat lisäpontta urakkaansa havaitessaan työnsä merkityksellisyyden.

Prosessi tehostui niin lisäkäsien kuin robotiikankin avulla

Myöntääkseen tukea yksinyrittäjälle kunnan tulee muun muassa tarkistaa yrityksen kotipaikka, todeta yksinyrittäjyys, päätoimisuus sekä korona-ajasta yritykselle aiheutunut 30 %:n lasku myynnissä. ”Sen jälkeen teemme viranhaltijapäätöksen ja kirjaamme päätöksen järjestelmään, jotta avustus lähtee Monetrasta robotisoituna maksuun”, avaa Rautiainen prosessia. Automatiikan luominen on Rautiaisen mukaan välttämätöntä, kun tietomassa alkaa olla riittävän suurta, mutta hän tähdentää, että prosessi vaatii myös henkilökunnalta huolellisuutta ja asiantuntemusta: ”Rahoittajan pitää tarpeen vaatiessa pystyä jäljittämään koko ketjun oikeellisuus”. Tässä koko tiimi teki tinkimätöntä ja laadukasta yhteistyötä.

Tiimihenki muodostui vahvaksi, vaikkei kollegoitaan ole edes nähnyt

Päätöksenteon valmisteluun palkattiin toukokuuksi lisähenkilökuntaa Monetralta, jotta jonoa saatiin purettua nopeammin. Monetran nopean reagoinnin vuoksi osaavaa henkilökuntaa saatiinkin nopeasti uusiin tehtäviin. Rautiaisen mukaan yhteishenki on ollut koko ajan hyvä, vaikka korona-arki toi lisävivahteensa myös rajoitusten ja etätyön muodossa. ”Haaste koettiin tärkeäksi ja yhteiseksi, vaikka oltiinkin omissa kodeissa”, hän iloitsee.

Koronakeväästä opittiin paljon ja BusinessOulussa katsotaan tulevaisuuteen toiveikkaasti. ”Yhteiskunnan avautumisen myötä myös tilauskadosta kärsineet alat ovat piristyneet. Vaikka tämä oli hyvin erikoinen ajanjakso, opimme, että pystymme nopeisiin tehostustoimiin tarpeen vaatiessa. Jos toinen aalto pandemiassa tulee, tiedämme mitä teemme. Prosessimme on nyt selvillä ja se toimii luotettavasti”, kiteyttää Rautiainen.