Slide
29 huhtikuun, 2020

Yhteiskuntavastuukatsaus tuo toiminnan vaikuttavuuden päivänvaloon

Kuinka yhteiskuntavastuu toteutuu Monetra Oulussa?
Toimitusjohtaja Jussi Kauppi kertoo, että organisaation vastuulupaukset sitoutuvat Monetran yhteisiin arvoihin: ”Kumppanuuden, moniosaajuuden ja taloudellisen tehokkuuden lisäksi lupaamme asiakkaalle vähemmän huolta ja enemmän aikaa”. Yhteiskuntavastuu näkyy käytännössä mm. asiakkaiden laskutuksen pienenemisenä ja prosessien tehostumisena, maltillisina hinnankorotuksina sekä voittoa tavoittelemattomuutena. ”Kehittämisemme tueksi haemme tulorahoitusta. Huomioimme aina myös veronmaksajan edun, ja toimintamme on kaikin puolin läpinäkyvää”, mainitsee Kauppi.

Ympäristövastuu käytännössä Monetra Oulussa tarkoittaa kattavaa prosessien sähköistämistä, joka vaikuttaa manuaalisen työn sekä paperinkulutuksen väheneminemiseen. ”Ympäristön kuormitus ja matkustaminen vähenee, koska suosimme etätyötä ja hyödynnämme etäkokouksia”, Kauppi kertoo. ”Näiden lisäksi erityisesti hankintapalveluiden yhteishankinnoissa huomioidaan ympäristövastuu laaja-alaisesti”, hän lisää.

Organisaation sosiaalinen vastuu merkitsee mm. työllistämisvaikutuksia. ”Kun asiakas tulee meille, hyödynnämme liikkeenluovutusta. Useimmiten työntekijät siirtyvät monetralaisiksi vanhoina työntekijöinä. Tästä on etua niin Monetralle kuin asiakasorganisaatiollekin: saamme osaamista ja lisähenkilökuntaa, kun työmäärä lisääntyy”, kertoo Jussi Kauppi. Henkilöstön kannalta tärkeä arvo ja sosiaalisen vastuun ilmentymä Monetrassa on se, että haluamme olla hyvä paikka tehdä työtä. Sosiaalinen vastuu näkyy myös oppilaitosyhteistyönä, johon liittyviä hankkeita Monetrassa paraikaa menossa useita. ”Näkyvin ja merkityksellisin on kuitenkin työllistämisvaikutus. Monetra Oulu työllistää suoraan lähes 600 työntekijää ja välillisesti tämän lisäksi 74 henkilötyövuoden verran”, Kauppi mainitsee.

Kuten ympäristövastuu, myös sosiaalinen vastuu tulee huomioiduksi ja sisällytetyksi osittain myös palveluihin. ”Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että hankintapalveluiden yhteishankinnoissa huomioidaan sosiaalinen vastuu laaja-alaisesti”, hän kertoo.