Slide

Ajankohtaista

4 kesäkuun, 2021

Yhteiskuntavastuu käytännön tekoina

 

Monetra-konserni sai vuoden 2020 loppupuolella Suomalaisen Työn Liitolta oikeuden käyttää Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä. Merkki tarkoittaa, että yritys on olemassa yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja suurin osa yrityksen voitosta kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Merkillä yritys haluaa viestiä läpinäkyvästi siitä, että se ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia ja toimii kestävän hyvinvoinnin rakentajana.

Monetrassa ratkomme monenlaisia yhteiskunnallisia ongelmia yhdessä asiakkaidemme kanssa. Olemme kehittämässä asiakkaidemme tukipalveluprosesseja nykyaikaisiksi ja tehokkaiksi, tässä esimerkkejä: Kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn lisääntyessä myös erilaiset talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämishankkeet yleistyvät. Olemme myös mukana kotimaisessa, kuntaomisteisessa perintäyhtiössä, jonka toiminta on inhimillistä ja mahdolliset voittovarat jäävät Suomeen. Lisäksi esimerkiksi hankintapalveluissamme on sitouduttu ns. green deal -sopimukseen, jossa otamme käyttöön päiväkotiympäristöihin hankittaviin tavaroihin ja palveluihin uusia, kemikaalikuormitusta vähentäviä kriteerejä. Näin suojelemme osaltamme kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia yhteiskuntamme jäseniä.

Asiakkaidemme omistamana on myös järkevää, että voitontavoittelumme on kohtuullista. Yleisesti onkin todettu, että olemme voittoa tavoittelematon organisaatio. On asiakkaidemme edun mukaista, että hintamme ovat kilpailukykyiset ja vastaavat todellisia kustannuksia sen sijaan, että tuottaisimme suurta vuosittaista ylijäämää.

Yleisesti yhteiskuntavastuu jaetaan kolmeen pääryhmään: taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu. Taloudellinen vastuu Monetrassa toteutuu pitkälti edellä mainitulla voittoa tavoittelemattomuudella. Lisäksi kehittämisemme on pohjautunut tulorahoitukseen. Kaikessa toiminnassamme tavoittelemme asiakkaan laskutuksen pienentymistä ja prosessien tehokkuutta. Ympäristövastuumme kulminoituu erityisesti prosessien sähköistämiseen ja manuaalisen työn sekä sen myötä paperinkulutuksen vähentämiseen. Etätyö ja etäkokoukset ovat meille olleet arkea jo ennen koronapandemiaakin. Hankintapalveluiden yhteishankinnoissa huomioidaan erilaisia ympäristökriteerejä sekä sosiaalisen vastuun kriteerejä laajasti. Sosiaalinen vastuumme korostuu työnantajaroolissa. Moni työntekijämme on siirtynyt meille liikkeenluovutuksella ns. vanhana työntekijänä. Lisäksi teemme systemaattista oppilaitosyhteistyötä ja pyrimme työllistämään vuosittain useita vastavalmistuneita osaajia. Monetra-konserni työllistää suoraan yli tuhat työntekijää eri puolilla Suomea ja välillisesti pelkästään Monetra Oulu Oy työllistää mm. erilaisten palvelujen ostojen kautta 74 henkilötyövuotta.

Edellä kuvattujen käytännön vastuullisuustoimien lisäksi brändilupauksemme ”Olemme kuntakentän moniosaaja”, ”Olemme luotettava kumppani, ”Asiakkaallamme on vähemmän huolta”, ”Asiakkaallamme on enemmän aikaa” sekä ”Olemme taloudellisesti tehokas”, ovat myös lupauksia, jotka heijastavat vastuuta. Vastuuta osaamisen ylläpidosta, aidosta kumppanuudesta ja asiakaslupausten toteuttamisesta. Periaatteet ovat ohjenuoria kaikessa toiminnassamme, eivätkä pelkkiä korulauseita. Näin Monetra omalta osaltaan rakentaa parempaa ja kestävämpää yhteiskuntaa.

 

Jussi Kauppi

Toimitusjohtaja, Monetra Oulu Oy