Slide

Ajankohtaista

29 marraskuun, 2021

Vuosi haitattomien kemikaalien Green Deal -sopimusta: mitä on saatu aikaan?

Syksyllä 2020 Monetra Oulu Oy Hankintapalvelut ja neljä muuta hankintayksikköä allekirjoittivat sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa ns. green deal -sopimuksen, jolla pyritään minimoimaan kemikaaleja päiväkotiympäristöstä hankinnan kautta ja siten vähentämään lasten kokonaiskemikaalialtistumista. Lapset on tunnistettu ryhmäksi, jotka ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille, kasvun ja kehityksen ollessa vielä kesken. Sopimuksen tavoitteena on erityisesti vähentää tarpeettomia antimikrobisia aineita, hajusteita sekä väriaineita, soveltaa tiukempia lainsäädäntörajoituksia kemikaalien osalta lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa sekä soveltaa erityistä huolta aiheuttavien aineiden ilmoittamisvelvoitetta hankinnoissa.

Sopimusta on sovellettu Monetra Oulun Hankintapalveluissa nyt kolmessa eri hankinnassa: pesu- ja siivousaineiden hankinnassa, päiväkotien tekstiilien hankinnassa sekä irtokalusteiden hankinnassa. Kahden jälkimmäisen hankintaprosessit ovat vielä kesken, joten kriteerien onnistuvuutta niissä on vielä vaikea arvioida. Esimerkiksi päiväkotien tekstiilien hankinnassa kemikaalikriteerejä on tiukennettu huomattavasti.

Pesu- ja siivousaineiden hankinnassa uudet, kemikaalimääräyksiltään tiukemmat kriteerit toimivat erinomaisesti. Tarjouspyynnön rakenteen ja määrittelyjen ansiosta ympäristömerkittyjen sopimustuotteiden määrä kasvoi huomattavasti verrattuna edelliseen hankintasopimukseen. Pisteytyksen ansiosta hinnaltaan halvin tarjoaja ei aina valikoitunut ryhmittäin voittajaksi, vaan kisan voitti se, joka pystyi tarjoamaan eniten ympäristökriteerit täyttäviä vaihtoehtoja. Kuten muissakin green dealin piiriin kuuluvissa hankinnoissa, niin myös tässäkin on tavoitteena, että kriteerejä ja vaatimuksia kehitetään edelleen seuraavalle hankintakierrokselle.

Osana green deal -sopimusta mukana olevat hankintayksiköt saavat myös maksutonta kemikaalikoulutusta ja -neuvontaa. Juuri kemikaalitietoisuuden lisääminen ja koulutusten hankkiminen on ollut aiemmin erittäin haastavaa. Nyt koko Monetran hankintapalveluiden henkilökunta on käynyt Motivan järjestämän kemikaalikoulutuksen. Lisäksi aina uuden hankinnan suunnittelun käynnistyessä saamme Motivalta maksutonta konsultointia ja neuvontaa siihen, miten kemikaalikriteerit kulloinkin valmistelussa olevassa hankinnassa tulisi huomioida. Lisäksi green deal -sopimuksen piirissä on määritelty uusia kansallisia valmiita kriteerejä, jolloin myös sellaiset hankintayksiköt, jotka eivät ole suoraan sopimuksessa mukana, voivat niitä hyödyntää. Kriteerien laadinnan yhteydessä on järjestetty Motivan toimesta myös laajat markkinavuoropuhelut, joiden perusteella on huomioitu toimittajien näkemykset käsiteltäviin teemoihin.

Haitallisten kemikaalien vähentämisessä ollaan siis hyvällä tiellä, ja matka jatkuu hankinta kerrallaan!

 

Lisätietoja: https://www.hankintakeino.fi/fi/yhteistyo-ja-verkostoituminen/hankintojen-green-deal-sopimukset/haitalliset_kemikaalit_paivakodeissa