Slide
28 lokakuun, 2019

”Voit jättää sen meidän huoleksemme” – palvelukeskus-kumppanuus tuo monenlaisia etuja

Monetra on iso ja monipuolinen toimija, joka tuo käyttöömme talous- ja hallintopalvelujen asiantuntemuksen. Valveen monetralaisilla on käytössään oman työnantajan kautta asiantuntemus ja prosessit, joita Valveen henkilökunnan ei ole tarpeen hallita. Yhteistyö siis helpottaa ja tukee meidän toimintaa” kertoo kulttuuritalon johtaja Arja Huotari.

Kun puheena on työtehtävien ja palveluiden siirtyminen Monetraan, saattaa siirtyvän henkilöstön ajatuksiin nousta monenlaisia mielikuvia. Siirtymisestä aiheutuvia muutoksia ei kuitenkaan ole työyhteisössä syytä pelätä, sillä monet asiat kehittyvät parempaan suuntaan ja yhteistyö helpottuu. Kulttuuritalon Valveen johtajalla, Arja Huotarilla ja Monetran palvelusihteeri Armi Jylhänniskalla on jo useiden vuosien kokemus yhteistyöstä. ”Suurin muutos tapahtui siinä vaiheessa, kun Valveen henkilöstöä siirtyi Oulun Konttorille 2013. Monetralle siirtyminen on ollut samaa prosessia ja meidän näkökulmasta tehtävien hoitaminen ja järjestäminen selkeytyivät siinä yhteydessä, kun talous- ja hallintopalvelujen hoitajana ei enää ollut kahta palvelujen tuottajaa”, avaa Arja Huotari palvelukeskuskehitystä.

Armi Jylhänniskan mielestä Konttorilta Monetralle -siirtyminen eteni sujuvasti: ”Tiimityöskentely oli tuttua ja koska asiakas säilyi ennallaan, muutoksia tuli lopulta aika vähän”. Jonkin verran Armi Jylhänniskaa mietitytti siirtymisessä tuleva fyysinen sijainti: ”Hieman heräsi epävarmuutta siitä, miten toimintatavat muuttuvat ja työskennelläänkö edelleen asiakkaan luona, kuten aiemminkin. Monetralla kuitenkin vastataan asiakkaan tarpeisiin ja lähipalvelu on yksi näistä tarpeista. Positiivisena asiana näen myös sen, että työn tukena on oman tiimin lisäksi iso joukko oman alansa asiantuntijoita”. Molempien mielestä kulttuuritalo Valve on työympäristönä aivan ainutlaatuinen.

Kaikki osaajat voivat keskittyä olennaisimpiin asioihin

Lähipalvelu on niin Valveen kuin Monetrankin näkökulmasta erittäin hyödyllinen tapa toimia. Arjen tiimellyksessä on suuri etu, että apu löytyy läheltä ja kysymyksiin saadaan vastauksia nopeasti. ”Kulttuuripalvelujen ja -tapahtumien tuottaminen on kokonaisuus, johon liittyy paljon toinen toisiinsa kytkeytyviä tehtäviä ja ne ovat usean henkilön yhteistyön tulosta. Myös Monetran työtekijöillä on näissä prosesseissa tärkeä rooli. Toiminnan sujuvuuden vuoksi on tärkeää toimia samassa työyhteisössä” kertoo Arja Huotari. Hänen mielestään Monetran tuottama palvelukokonaisuus selkeyttää työnjakoa ja Valveen kulttuurituotannon ammattilaiset voivat keskittyä oman osaamisen mukaisiin tehtäviin. ”Yhteistyö toimii sujuvasti ja mutkattomasti. On ollut tärkeää saada asiantuntija-apua monien prosessien selkeyttämiseen. Viimeisimmät esimerkit näistä ovat olleet mm. hankintojen kilpailuttaminen ja kassajärjestelmien kehittäminen.

Uusia, tulevia monetralaisia Armi rohkaisee positiivisin sanoin: ”Muutos on aina myös mahdollisuus. Monetra kannustaa työntekijöitään osaamisensa kehittämiseen ja lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa toimintatapoihin ja -prosesseihin eri kanavien kautta. Monetralla saa myös uusia ihania työkavereita.”

 

 

Artikkeli ilmestyi ensimmäisenä Oulun kaupungin intranetissä.