Slide

Ajankohtaista

8 huhtikuun, 2019

Viestinnän strateginen rooli osana yrityksen talousraportointia, analysointia ja ennustamista

Digitalisaatio muuttaa organisaatiossa kaikkia rooleja. Tätä pohti Monetra Oulun harjoittelija Mimosa Kangas. Haastateltavanaan hänellä oli Monetra Oulu Oy:n ja Monetra-konsernin viestintäpäällikkö Sanja Starck. 


Miltä viestinnän tulevaisuus näyttää?

”Viestinnän roolia johtamisen välineenä aletaan ymmärtää entistä paremmin, eikä se ole enää organisaation irrallinen osa. Viestintä kytkeytyy yhä tiiviimmin organisaatioiden eri toimintoihin, kuten markkinointiin ja johdon strategisiin tavoitteisiin: viestintä toteuttaa pitkäntähtäimen toimintaa mm. kampanjoiden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta, sekä liittää organisaation yhteiskunnan ilmiöihin ja toimintaympäristöihin. Viestinnän avulla organisaatio kytkeytyy yhteiskunnallisiin arvoihin, jotka tulee sisäistää ja siirtää toimintaan. Viestintäammattilainen toimii näin tulkkina ympäristön ja organisaation välillä selittäen, mitä asiat tarkoittavat ja kenelle, kuten työntekijöille ja asiakkaille.

Kvartaaleittain tapahtuva ”Hyvin menee!” ei enää riitä, vaan viestintää tekevä henkilö on kädet savessa yrityksen arjessa, toimintaympäristössä, yrityskulttuurin jalkauttamisessa ja kriisiviestinnässä – muutaman mainitakseni. Viestintä on siis kriittinen osa-alue ja yksi organisaatiota eteenpäin vievä voima.”
 

Miten ekonomin tulisi huomioida viestintä työssään?

”Vaikka viestintä ei kuuluisi ekonomin omaan työnkuvaan, niin tiivis yhteistyö viestintää hoitavan henkilön kanssa on tarpeen. Erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa viestintäammattilainen on substanssiosaajien viestin tulkitsija.”

 

Onko siis niin, että laskentatoimen osaajalla on käkkyrät ja viestinnän osaaja kertoo mitä ne merkitsevät?

”Talousviestinnän osaamisen kysyntä on jatkuvassa kasvussa – on tärkeää osata selittää, mitä luvut ja graafit merkitsevät yritykselle ja toimialalle ja mikä on ennuste. Talousdatan ymmärtäminen ja tulkinta on siis tärkeä taito viestintähenkilölle. Toisaalta, kun laskentatoimen henkilö hallitsee talousdatan, yhdistettynä viestintäosaamiseen syntyy siinäkin kiinnostava ja hyödyllinen osaamiskokonaisuus. Organisaatiossa on hyvä ratkaista roolitus ja päättää, miten ja kuka dataa tulkitsee sekä muistaa, että yhteistyössä on voimaa. Tämä on siis substanssin ja kanavanhallinnan yhteistyötä, jonka ansiosta voidaan palvella sekä yrityksen että asiakkaan tarpeita paremmin.”

 

Teksti: Mimosa Kangas, Oulu Business School
Kuva: Vili Mäentausta