Slide

Ajankohtaista

8 tammikuun, 2019

Verohallinto tiedottaa: sosiaali­vakuutus­maksu­prosentit vuodelle 2019

Työnantajan ja työntekijän vuoden 2019 sosiaalivakuutusmaksuprosentit

Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Työnantaja perii työntekijän osuuden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta palkanmaksun yhteydessä.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1. Työnantajan sairausvakuutusmaksu

vuonna 2019 maksetuista palkoista on 0,77 %. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2. Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työnantajan maksuun vaikuttavat muun muassa tilapäiset maksun alennukset sekä asiakashyvitys. Työeläkemaksut koskevat 17–67-vuotiaita työntekijöitä.

Sopimustyönantajan työeläkevakuutusmaksu on keskimäärin 17,35 %.

3. Tapaturmavakuutusmaksu

Pakollisen tapaturmavakuutuksen maksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Maksu määräytyy palkkojen ja työn tapaturmariskin mukaan.

4. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17–64-vuotiaita työntekijöitä.

  • 2 086 500 euron palkkasummaan asti 0,50 %
  • palkkasummasta, joka ylittää 2 086 500 euroa 2,05 %
  • osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) 0,50 %

5. Ryhmähenkivakuutusmaksu

Maksu vaihtelee yhtiöittäin.

Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1. Työeläkevakuutusmaksu ja merimieseläkevakuutusmaksu

  • työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat 6,75 %
  • työntekijän osuus, 53–62-vuotiaat 8,25 %
  • työntekijän osuus 63–67-vuotiaat 6,75 %

2. Työttömyysvakuutusmaksu

  • työntekijän osuus 1,50 %
  • osaomistajan osuus 0,78 %

3. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Maksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta.

  • päivärahamaksu on 0,00 %, jos tulot ovat alle 14 282 euroa. Muuten maksu on 1,54 %.
  • sairaanhoitomaksu on 0,00 % palkka ja työtuloista.

Verohallinnon sivuille alkuperäiseen uutiseen pääset tästä.