Slide

Ajankohtaista

30 marraskuun, 2018

Uusi verkkolaskustandardi tehostaa sähköisen laskutuksen käyttöönottoa

Julkisen ja yksityisen sektorin taloushallintoa pyritään tehostamaan uuden verkkolaskustandardin avulla. Direktiivin mukaan hankintayksiköiden tulee pystyä vastaanottamaan ja käsittelemään uuden standardin mukaisia sähköisiä laskuja viimeistään 18.4.2019.

Monetra huolehtii osto- ja myyntilaskujärjestelmiensä Basware P2P:n, Visma Fivaldin ja Intimen osalta, että järjestelmät päivitetään uuden mallin vaatimuksiin 1.4.2019 mennessä. Pyydämme asiakkaitamme varmistamaan järjestelmätoimittajilta kevään aikana, että muut kuin mainitut, mahdollisesti käytössä olevat laskutusohjelmistot on päivitetty uudistusta varten.

Suomessa käytetyistä verkkolaskuformaateista Finvoice ja TEAPPSXML on julkaistu uudet versiot 3.0. Näihin formaatteihin on lisätty uusia kenttiä tietomallin edellyttämiä tietoja varten. Uuden mallin mukaisessa laskussa on ydinelementit, joiden avulla verkkolasku voidaan lähettää järjestelmästä toiseen sisällön muuttumatta.

Suomessa luonnos uudeksi laiksi sähköisestä laskutuksesta on ollut 19.10.2018 saakka lausuntokierroksella. Lakiluonnos on tarkoitus antaa eduskunnalle siten, että laki tulisi voimaan 1.4.2019. Verkkolaskudirektiivi 2014/55/EU velvoittaa hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa vastaanottamaan ja käsittelemään sähköisiä laskuja, jotka noudattavat uutta eurooppalaista verkkolaskustandardia EN 16931-1:2017. Standardi määrittelee verkkolaskun semanttisen tietosisällön ja asettaa tiettyjä tietosisältövaatimuksia julkishallinnolle osoitetuille verkkolaskuille.

Lisää tietoa näistä artikkeleista:

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/lausuntopyynto-hallituksen-esitysluonnoksesta-laiksi-sahkoisesta-laskutuksesta

https://tilisanomat.fi/teknologia/aika-paivittaa-laskutusjarjestelmat