Slide
9 lokakuun, 2020

Työnä pienet ihmeet

Robotiikka-tiimi Monetra Oulussa on kaikkien tiimien ystävä: se auttaa muita tiimejä helpottamaan työtä ja siirtää manuaalisia työvaiheita pois prosessityöstä roboteille, jotka hoitavat ne nopeasti ja väsymättä. Robotiikka-tiimin esimies Markku Lammi ja robotiikka-asiantuntija Seppo Kari kertovat työstään robottien parissa.

​​​​​​​Robotiikka-tiimin syksy on lähtenyt lennokkaasti liikkeelle, sillä robotiikka-aloitteita tulee tasaiseen tahtiin. ”Väki on ottanut oman työn kehittämisen asiakseen. Robotiikka-aloitteiden ehdottamisen kynnys on selvästikin madaltunut, mikä on hienoa. Olemme hioneet robotiikka-aloitteiden prosessia ihan viime aikoina vieläkin paremmaksi”, tiimiesimies Markku Lammi iloitsee.

Asiantunteva tiimi pystyy koodaamaan robotin lyhimmillään noin tunnissa ja pisimmillään muutamassa kuukaudessa. ”Keskimääräinen robotisoitava kohde tehdään noin kolmessa viikossa. Ohjelmien väliset integraatiot työllistävät ja vievät aikaa, sillä jokainen integraatio on hieman erilainen ja vaatii perehtyneisyyttä”, robotiikka-asiantuntija Seppo Kari kertoo tiimin työstä.

Kun robotti tekee osan prosessia, on sillä arkityössä suuri ajansäästöllinen merkitys

Kun palkanlaskentatiimissä kuultiin viime talvena, että näköpiirissä on suuritöinen tulorekisteritäsmäys, huhuiltiin apua robotiikka-tiimiltä. ”Kyseessä oli suuri työvaiheen robotisointi, sillä täsmäytystyöhön olisi mennyt laskennallisesti kaksi henkilötyövuotta. Koodasimme palkanlaskentaan robotin, joka teki täsmäytykset parissa kuukaudessa”, valottaa Seppo Kari projektia. Hänen mukaansa tämäntyyppiset konkreettiset esimerkit havainnollistavat oivallisesti robotiikasta saatavaa hyötyä, joka näkyy viime kädessä asiakkaalle. ”Työvaiheita todella kannattaa robotisoida, mutta aluksi tarvitsemme aina tiimin oman idean, josta lähdemme liikkeelle”, tiimin esimies Markku kiittelee.

Paraikaa meneillään on palkkaluettelon tarkistuksen robotisointi. Mallikelpoinen esimerkki ajansäästöä tuoneesta robotista on myös korona-keväänä yksinyrittäjien avustusten maksatukseen toteutettu robotti. ”Apu saatiin nopeasti, kun myönnetyt avustukset menivät robotisoidusti maksuun. Osapuolet olivat ratkaisuun tyytyväisiä”, esittelee Markku.

Monetra Oulussa jo yli 150 robottia

Monetra Oulussa robotiikkaa tehdään omana työnä muun muassa sen vuoksi, koska palveluvalikoimaa on paljon, robotisointitarpeita nousee esille jatkuvasti ja koska näin toteutettuna robotiikan tuottaminen tulee pidemmällä tarkastelujaksolla edulliseksi. ”Nyt kun teemme robotiikkaa omana työnämme, voimme itse tehdä tarvittavia korjauksia robotteihin ja robotiikasta on tullut meille arkipäivää”, Markku Lammi selittää. Komeat 150 robotisoitua kohdetta osoittaa, että ratkaisu oman talon robotiikkayksikön perustamisesta oli oikea. Hyviä käytänteitä jaetaan jatkossa muuallekin ja prosessien kehitys on koko Monetra-konsenin yhteinen asia, sillä robotiikalla voi saada paljon aikaan. ”Näin säästämme asiantuntijoiden työaikaa, jotta he voivat vastata asiakkaiden erityistarpeisiin”, korostaa Markku.

Näköpiirissä robotiikan ja tekoälyn hybridi – hyperautomaatio

Robotiikka-ala kehittyy tällä hetkellä huimaa vauhtia ja vain mielikuvitus on rajana siinä, mihin kaikkeen robotiikkaa voidaan hyödyntää. Tulevaisuusskenaarioita pyöritellään myös tiimissä aika ajoin: ”Mielenkiintoista on nähdä, milloin voimme ottaa tekoälyä käyttöön ja millä tavalla voimme hyödyntää jatkossa koneoppimista”, Seppo Kari kertoo. Seuraava askel on hänen mukaansa hyperautomaatio, jossa kyseessä on robotiikan ja tekoälyn hybridi. ”Tätä on pian mahdollista jo ottaa käyttöön. Tekoälyn päätöksentekoa tuodaan robotiikkaan, kun tietyt päättelyketjut ja lainalaisuudet voidaan opettaa koneelle”.