Slide

Ajankohtaista

21 marraskuun, 2018

Tulorekisteri tulee – mitä se tarkoittaa asiakkaallemme?

Tiesithän, että kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019.
Olemme koonneet tärkeimpiä asioita tähän tiedotteeseen, jotta kaikki sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Voit ladata alla olevan tiedotteen omalle koneellesi tästä linkistä

Huolehdittavia asioita:
Työntekijä:
ilmoita esimiehellesi työajat, poissaolot, matka- ja kulukorvaukset ja muut ansiotuloihisi vaikuttavat tiedot ajantasaisesti, sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Huolehdittavia asioita: esimies/yhteyshenkilö: toimita palkanmaksuun ja kulukorvauksiin vaikuttavat tiedot ajantasaisesti, sovittujen aikataulujen mukaisesti. Hyväksy työntekijöidesi työaikakorvaukset, poissaolot, kustannusten korvaukset ja muut ansiotuloihin vaikuttavat tiedot sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Mitä hyötyä tulorekisteristä on?

  1.  Tulorekisteri korvaa vuosi-ilmoittamisen

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojärjestelmä, johon kootaan kaikkien suoritusten maksajien tiedot tulonsaajatasolla pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Näin seuranta on reaaliaikaista. Palkansaajille tämä näkyy mm. siten, että veronpalautuksia ja jäännösveroa maksetaan porrastetusti elokuusta marraskuuhun.

  1. Tiedot välittyvät kaikille tarvittaville tahoille yhdellä ilmoituksella

Tulorekisteristä tiedot välitetään tiedon käyttäjille, joille tähän asti on tehty vuosi-ilmoitukset. Alkuvaiheessa tulorekisteriä hyödyntävät verohallinto, eläkeyhtiöt, työttömyysvakuutusrahasto ja Kela. Tiedot välitetään vain siinä laajuudessa kuin muu lainsäädäntö antaa niihin oikeuden. Vuodesta 2020 alkaen tiedon käyttäjien joukko laajenee.

  1. Voit katsella omia tietojasi reaaliaikaisesti tulorekisteristä, kun ilmoitat tiedot sovitun aikataulun mukaisesti

Yksityishenkilöt voivat katsoa tulorekisteristä omia palkka-, eläke- ja etuustietojaan. Tiedot näkyvät tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kootusti ja reaaliaikaisesti. Jokainen näkee tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin on oikeus tai joihin on valtuutettu. Tulorekisteriin kirjaudutaan esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tulorekisterissä tiedot näkyvät tulolajeittain ja ne saattavat näkyä erinimisinä kuin palkkalaskelmassa.

Yksityishenkilön ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin omia tulotietojaan sillä tiedot ilmoittaa aina työnantaja. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Ilmoitettaville tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa eikä ikärajaa, vaan kaikki palkkatiedot on ilmoitettava riippumatta summasta tai tulonsaajan iästä. Tiedot ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista. Eläke- ja etuustiedot alkavat näkyä tulorekisterissä vuodesta 2020 alkaen.

  1. Ajantasaiset tiedot helpottavat asioiden hoitamista

Kansalaisen näkökulmasta asioiden hoitaminen helpottuu, koska omat tulotiedot ovat ajan tasalla tulorekisterissä eikä niitä koskevia tietoja tarvitse itse toimittaa viranomaisille esimerkiksi hakemuksen liitteenä.

Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät hakevat yksittäistä tulonsaajaa koskevia tulotietoja suoraan tulorekisteristä. Käyttäjät saavat tiedot siinä aikataulussa, jolla ne kyseisiä tietoja omassa päätöksenteossaan tarvitsevat. Tulorekisteristä välitetään vain ne tiedot, joihin kullakin tiedon käyttäjällä on oikeus.

Tietojen toimittaminen on välttämättömyys

Huomaathan, että tietojen toimittaminen esimiehelle ja Monetraan viipymättä on erityisen tärkeää, koska viranomainen tai muut tietojen käyttäjät tekevät verotuspäätöksiä, vakuuttamiseen liittyviä päätöksiä sekä eläkkeisiin ja sosiaalietuuksiin liittyviä päätöksiä toimitettujen tietojen perusteella. Kiitos yhteistyöstä!

Lisätiedot:
Tutustu tulorekisteriin

Tietosuoja tulorekisterissä:
Tulorekisteri toteuttaa tietosuojaperiaatteita kaikessa tietojen käsittelyssä. EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus tehostaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröidyn oikeuksia. Tulorekisteri on täsmentänyt menettelyjään vastaamaan tietosuojauudistusta.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta tulorekisterissä