Slide

Ajankohtaista

5 marraskuun, 2018

Tulorekisteri muuttaa yrityksenne palkanlaskentaa

Paljon julkisuudessakin esillä ollut tulorekisteri sekä siihen liittyvä laki muuttaa yrityksenne palkanlaskentaa tammikuun alusta lähtien.

Tammikuusta lähtien henkilöiden palkat, ansiotulot sekä matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava viipymättä ja yksityiskohtaisesti tulorekisteriin, jotta lain tuomat velvoitteet voidaan täyttää.

Mikä muuttuu:

  1.  Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot sekä matkakustannusten korvaukset täytyy ilmoittaa tulorekisteriin tammikuusta lähtien, viimeistään viisi päivää maksupäivän jälkeen.
  2.  Tulonsaajien perustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin entistä tarkemmin, jotta tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä tarvitsemansa tiedot.
  3. Luontoisedut on ilmoitettava, kun ne ovat henkilön käytettävissä. Jos esimerkiksi autoetu muuttuu, on tiedot ilmoitettava palkanlaskentaan heti muutospäivästä alkaen. 

Jotta voimme asioida puolestanne tulorekisterissä, tarvitsemme teiltä uuden Katso-roolin

Jotta voimme tehdä puolestanne tulorekisteri-ilmoituksia, tarvitsemme teiltä Katso-palveluun valtuuden ”Palkkatietojen ilmoittaminen” ja ”Palkkatietojen katselu”. Lähetämme teille valtuuspyynnön, joka teidän on hyväksyttävä.

Lisätietoa tulorekisteristä

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojärjestelmä, johon kootaan kaikkien suoritusten maksajien tiedot tulonsaajatasolla pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteristä tiedot välitetään tiedon käyttäjille, joille tähän asti on tehty vuosi-ilmoitukset, tai tiedot on toimitettu tarvittaessa kuten Kelalle. Alkuvaiheessa tulorekisteriä hyödyntävät verohallinto, eläkeyhtiöt, työttömyysvakuutusrahasto ja Kela. Tiedot välitetään vain siinä laajuudessa kuin muu lainsäädäntö antaa niihin oikeuden. Vuodesta 2020 alkaen tiedon käyttäjien joukko laajenee.

Tulonsaajat pääsevät näkemään omat tietonsa myös reaaliaikaisti kirjautumalla esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tulorekisteriin. Tulorekisterissä tiedot näkyvät tulolajeittain, joten siellä palkkalaskelman tiedot ovat osin erinimisinä.

Lue lisää: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/