Slide

Ajankohtaista

23 helmikuun, 2021

Tukemassa ja tekemässä tulevaisuuden osaajia

Monetra Oulu tarjoaa opiskelijoille yhteistyömahdollisuuksia

Monipuolinen opiskelijayhteistyö on merkityksellistä niin alaa opiskeleville opiskelijoille kuin yrityksellekin. Tuoreet ajatukset tuovat työelämään käyttöönotettavia ideoita ja toisaalta yhteistyö linkittää yrityksen syvällisempiin, yhteiskunnallisiin arvoihin. Monetra Oulun opiskelijayhteistyö viime vuosina on ollut erittäin vireää ja useita palvelualojamme kattavaa. Siihen on lukeutunut mittavasti mm. opinnäytetöitä, kurssisuorituksia, harjoittelua, näyttötutkintoja kuin opintojen suunnittelutyötäkin. 

Monetran yhteiskunnallisen vastuutehtävän yksi ulottuvuus on opiskelijayhteistyö. Syksyllä 2020 valmistui opinnäytetyö, jossa tutkittiin sisäisen henkilöstöohjeistuksen arvojen ilmenemistä ja toteutumista Monetra Oulussa. Työn tuloksia hyödynnetään jatkossa mm. esimiestyön kehittämisessä. Paraikaa valmisteilla on opinnäytetyö anonyymistä rekrytoinnista. Tämä tutkimus kytkeytyy yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden toteutumiseen rekrytoinnin alkuvaiheessa ja on erittäin ajankohtainen. Useissa suurissa kaupungeissa on ryhdytty käyttämään anonyymiä rekrytointia ja voitu todeta sen torjuvan yhteiskunnallista eriarvoisuutta, kuten ikärasismia tiedostamattomia ennakkoasenteita. Työ valmistuu keväällä 2021.

Työhyvinvointia ja iloisia videoita keskelle kotikonttorin arkea

Monetra Oululla on jo parivuotinen perinne yhteistyöstä OAMKin liiketalouden yksikön kanssa. HR:n ja johtamisen projektityön opintojakson opiskelijoiden työn tulokset näyttäytyivät korona-keväänä 2020 innostavina taukojumppavideoina. Kevään videot ovatkin keränneet satoja katselukertoja ja tuoneet korona-ajan keskelle työhyvinvointia helposti saavutettavassa muodossa. Kevään 2021 opiskelijaprojekti on paraikaa suunnittelussa ja työn tulokset tulevat jälleen nivoutumaan tiiviisti Monetran arkeen.

Erilaiset sisäisen viestinnän tehtäviin luodut videot tulivat tutuksi myös OSAOn harjottelijan töiden myötä. Koko syksyn 2020 kestänyt harjoittelu Monetran viestinnän parissa sujui hienosti, vaikka työskentely erikoisolosuhteissa vaati varsin itsenäistä otetta. Näyttötutkintotyönä syntyi monikanavainen markkinointikampanja Monetran Rekrytointipalveluiden sijaisrekrytoinnin tarpeisiin.

Palkanlaskennassa opiskelijat saavat arvokasta työkokemusta

Monetralla on OAMKin kanssa toistaiseksi voimassa oleva yhteistyösopimus, jonka puitteissa ryhmä opiskelijoita suorittaa palkanlaskennan opintojaksoa keväisin. Kuudesta kurssilaisesta puolet jäi Monetra Oulun palkanlaskentaan harjoitteluun, joka alkoi elokuun alusta ja kesti jouluun asti. Harjoittelua ohjaavat Monetran sopimusasiantuntijat toteavat, että kevään opintojaksosta on harjoittelussa selvää etua, koska työssä käytettävä palkkajärjestelmä on jo tuttu. Opiskelijat oppivat järjestelmän käytön ohjaajien mukaan hyvin nopeasti. Sopimuksen kautta Monetra Oulu on saanut useita vakituisia työntekijöitä.

Työharjoittelijat ostoreskontrassa työllistyivät kesäksi

Myös Monetra Oulun ostoreskontra-tiimissä on ollut taloushallinnon harjoittelijoita viimeisen kuluneen vuoden aikana. Syksyllä 2020 ostoreskontrassa suoritti työharjoittelun kaksi OAMK-opiskelijaa; toinen Oulun ammattikorkeakoulusta ja toinen Kajaanin ammattikorkeakoulusta. ”Harjoittelu onnistui hyvin korona-pandemian aikana myös etäyhteydellä. Teamsin avulla pystyttiin pitämään tarvittavat alkuperehdytykset ja päivittäinen yhteydenpito tiimin kanssa. Molemmat OAMK-harjoittelijoista ovat saaneet Monetralta myös kesätyöpaikan ensi kesäksi”, kertoo ostoreskontran palvelupäällikkö Anne Perkiö. Tällä hetkellä ostoreskontrassa työharjoittelua suorittaa yksi OSAO:n opiskelija ja tulevalle syyskaudelle on tarkoitus ottaa lisää uusia harjoittelijoita perehtymään ostoreskontran tehtäviin. Monipuoliset ostoreskontran tehtävät antavat jatkotyöllistymistä ajatellen hyvän pohjan.

Työelämärelevanssi on niin opiskelijoiden kuin organisaatioidenkin etu

Yhteisestä vuoropuhelusta ja monipuolisesta opiskelijayhteistyöstä koituu usein konkreettisia hyötyjä. Toisaalta opiskelijoiden mukanaan tuomat tuoreet tuulahdukset tuovat uutta virettä ja näkökulmia myös organisaatioiden arvomaailmaan ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Organisaatio puolestaan voi tarjota näköaloja tulevaisuuden työelämään ympäristössä, jossa opiskelijoiden on turvallista hioa työelämätaitojaan ja kehittää substanssiosaamistaan.

Työllistyminen on sujuvampaa, kun opiskelija näkee, millaisia mahdollisuuksia vaikkapa digitalisaatio tuo tullessaan ja millaisille taidoille on jatkossa kysyntää. Monetra Oulun talousjohtaja Raili Takkisen osallistuminen OAMKin taloushallinnon YAMK-koulutuskokonaisuuden suunnitteluun on oivallinen esimerkki tärkeästä sisällöllisestä yhteistyöstä. Raili näkee koulutuksen merkittävimmiksi sisällöiksi etenkin asiantuntijana ja esimiehenä kehittymisen, liiketoiminnan kehittämismenetelmät sekä projektiosaamisen ja -johtamisen opinnot. ”Osaajista on pulaa, joten työllistymisnäkymät ovat hyvät”, Raili kannustaa tulevaisuuden taloushallintoalan asiantuntijoita.