Slide

Ajankohtaista

19 kesäkuun, 2023

Töitä tulkkauksen parissa kolmella eri vuosikymmenellä – lue Monetra Tulkkipalvelun eläköityvän johtajan Titta Heikkisen haastattelu

Tulkkipalvelu liittyi osaksi Monetra Oulu Oy:n palveluntarjontaa helmikuussa 2015, tätä ennen Monetra Tulkkipalvelu tunnettiin nimellä Pohjois-Suomen Tulkkipalvelu.

Vuodet ovat muuttaneet ja kasvattaneet Tulkkipalvelua. Palveluiden kehittäminen on lähellä Tulkkipalvelun eläköityvän johtajan Titta Heikkisen sydäntä, ja se on nähtävissä muun muassa palveluvalikoiman kasvussa sekä toiminnan laajuudessa: Monetra Tulkkipalvelu toimii Oulun lisäksi muissa Suomen kunnissa. Vuonna 2023 Monetra Tulkkipalvelulla on toimipisteet Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa.

Siirtyminen Monetra Oulun alaisuuteen on Titan mukaan edesauttanut toiminnan kehittämistä, sekä palveluntarjonnan kasvua. Monetra Oulun alaisuudessa tapahtuneita edistysaskeleita ovat esimerkiksi Monetra Tulkkipalvelun tarjoama Tempo-sovellus, jonka avulla tulkkauksien ja käännöksien tilaaminen on vaivatonta, sekä Salamatulkkaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tulkkauksen saantia – jopa sekunneissa tulkin tilaamisesta.

2020-luvun palvelut, 2020-luvun tarpeeseen

Yhteiskunnan muutokset näkyvät myös Monetra Tulkkipalvelussa. Työmallit ovat vaihtuneet vuosien mittaan, ja koronavuosien vauhdittama etätulkkaus, niin puhelimitse kuin esimerkiksi Teamsin välityksellä, on jäänyt pysyvästi Monetra Tulkkipalvelun palveluntarjontaan. Haastattelussa Titta nosti esille ilmastonmuutoksen hillitsemisen Monetra Tulkkipalvelun palveluiden osalta: palvelut ovat nopeammin saatavilla ja mahdollista kohdistaa useamman asiakkaan tarpeisiin, kun tulkin ei tarvitse matkustaa pitkiä matkoja. Samalla pystytään kantamaan oma vastuu ilmastonmuutoksen hillinnässä, kun tulkkaus voidaan toteuttaa paikasta riippumatta, eikä tarvitse matkustaa esimerkiksi autolla useamman sadan kilometrin matkoja. Tämän lisäksi toteutamme hiilijalanjälkilaskentaa niin puhelintulkkausten kuin läsnäoloa vaativien tulkkausten osalta.

 

24 vuotta aktiivista kehitystyötä

Titan polku Tulkkipalvelussa on alkanut vuonna 1999, kun tulkkipalvelu perustettiin Oulun Kaupungin sekä TE-keskuksen aloitteesta. ”Samaa hommaa tein kuin nykyään, mutta huomattavasti pienemässä mittakaavassa”, Titta selventää. Rohkeus on ollut avainsanana koko 24 vuoden kestoisen matkan ajan. Keskeisenä ajatuksena on ollut palveluiden tuottaminen ja kehittäminen rohkeasti, sekä päämäärätietoisesti, jotta palvelut ovat asiakkaille parhaita mahdollisia.