Slide

Tietosuojaseloste

Monetra Oy:n internet-sivujen tietosuojaseloste

Monetra Oy haluaa suojata internet-sivujensa käyttäjien ja asiakkaittensa yksityisyyttä. Tästä tietosuojaselosteesta löydät tiedon siitä, miten käsittelemme rekisterinpitäjänä monetra.fi-sivuston käyttäjiä koskevaa tietoa.

Kuka tietoja käsittelee?

Yritys
Monetra Oy
Nuottasaarentie 5
90400 Oulu

Internet-sivujen yhteyshenkilö
Viestintäpäällikkö Sanja Starck
sanja.starck@monetra.fi
050 575 9905

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava@monetra.fi
044 703 0749

Mitä tietoja verkkosivuston käyttäjistä tallentuu?

Monetra.fi-sivustolla käytössä olevan yhteydenottolomakkeen osalta käyttäjästä tallennetaan hänen antamansa sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä hänen mahdollisesti antamansa tieto edustamastaan organisaatiosta. Sivuston kautta kerättyä tietoa ei yhdistetä mihinkään Monetran tuottamiin palveluihin tai tämän sivuston kautta linkkeinä löytyvien Monetra-konsernin alueyhtiöiden sähköisiin lomakkeisiin liittyviin tietoihin.

Monetra.fi-sivustolla käytetään evästeitä (ns. cookies) käytön helpottamiseksi ja toimivuuden parantamiseksi. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön käyttämänsä internet-selaimen asetusten kautta.

Monetran internet-sivustolla on käytössä Google Analytics -kävijäseuranta. Seurantaan käytettävät evästeet tallentavat tietoja sivujen käytöstä anonyymisti, joten yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa niiden perusteella. Tilastoinnista selviää muun muassa mitä kautta käyttäjät sivulle tulivat, mitkä sivut ovat suosituimpia ja kuinka pitkään sivuja keskimäärin luetaan. Tilastotiedon avulla Monetra kehittää verkkopalveluaan ja pyrkii helpottamaan sivujen käyttöä.

Google Analyticsin tavasta käyttää tietoja voit lukea täältä.

Millä perusteella, mihin tarkoitukseen ja kuinka pitkään tietoja käytetään?

Monetra-konserni käyttää internet-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta saamaansa tietoa palveluidensa markkinointiin. Tietojen käsittelyn perusteena on silloin yhteystietonsa jättäneen henkilön oma suostumus. Verkkosivustoon liittyvää tilastotietoa hyödynnetään mm. markkinointiin, sivuston ylläpitoon ja kehittämiseen, jolloin tietojen käsittelyn perusteena on yhtiön oikeutettu etu. Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, minkä jälkeen tiedot poistetaan. Sivustoon liittyvät evästeet ovat voimassa vain kyseisen istunnon ajan, ja ne poistuvat, kun käyttäjä sulkee selaimen.

Sivuston käyttäjän oikeudet

Sen lisäksi, että monetra.fi-sivuston käyttäjällä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:

  • tarkastaa ja oikaista hänestä tallennetut henkilötiedot
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • pyytää antamiensa tietojen, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirtämistä järjestelmästä toiseen
  • vastustaa käsittelyä.

Näiden oikeuksien käyttämiseksi voit olla yhteydessä osoitteeseen tietosuojavastaava@monetra.fi. Asian käsittelyn jälkeen Monetra joko poistaa pyydetyt tiedot tai ilmoittaa perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Mikäli monetra.fi-sivuston käyttäjä on tyytymätön Monetran päätökseen, voi siitä tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle. Ohje valituksen tekemiseksi löytyy täältä.

Mihin käyttäjien tietoja luovutetaan?

Monetra ei lähtökohtaisesti luovuta verkkosivustonsa käyttäjätietoja ja yhteydenottolomakkeen kautta tulevaa tietoa ulkopuolisille tahoille. Monetran käyttämillä palveluntarjoajilla (kuten mediatoimistolla) voi kuitenkin olla pääsy monetra.fi-sivuston käytön yhteydessä kertyviin tietoihin. Palveluntarjoajat saavat käyttää näitä tietoja vain Monetran luvalla ja Monetran tarpeisiin.

Miten kerätyt tiedot suojataan?

Monetra huomioi lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietoturvan ja henkilötietojen suojauksen suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Henkilötietojen tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Kaikki Monetran työntekijät antavat vaitiolositoumuksen ja käyttävät käsittelemiään henkilötietoja vain työtehtävissään ja käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

Monetra-konsernin uutiskirjeitä koskeva tietosuojaseloste

Lataa uutiskirjeiden tietosuojaseloste tästä.