Slide

Tietosuojaseloste

Monetra-konsernin sähköisen viestinnän ja palveluiden tietosuojaseloste

Monetra-konserni huolehtii sähköisen viestinnän ja palveluiden käyttäjien sekä asiakkaidensa yksityisyyden suojasta. Tästä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten rekisterinpitäjänä käsittelemme kerättäviä tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kuka tietoja käsittelee?

Rekisterinpitäjät
Monetra Oy ja alueyhtiöt (yhteisrekisteri)
Nuottasaarentie 5
90400 Oulu

Rekisterin vastuuhenkilö
Eero Karppinen, Toimitusjohtaja, Monetra Pirkanmaa.

Rekisteriä koskevat kysymykset ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava(at)monetra.fi

Mitä tietoja verkkosivuston käyttäjistä tallentuu?

Www-sivut
Monetra.fi-sivustolla käytössä olevan yhteydenottolomakkeen osalta käyttäjästä tallennetaan hänen antamansa nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä hänen mahdollisesti antamansa tieto edustamastaan organisaatiosta. Sivuston kautta kerättyä tietoa ei yhdistetä mihinkään Monetran tuottamiin palveluihin tai tämän sivuston kautta linkkeinä löytyvien Monetra-konsernin alueyhtiöiden sähköisiin lomakkeisiin liittyviin tietoihin.

Monetra.fi-sivustolla käytetään evästeitä (ns. cookies) käytön helpottamiseksi ja toimivuuden parantamiseksi eikä niitä välitetä kolmansille osapuolille. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön käyttämänsä internet-selaimen asetusten kautta.

Millä perusteella, mihin tarkoitukseen ja kuinka pitkään tietoja käytetään?

Monetra-konserni käyttää saamiaan tietoja palveluidensa markkinointiin, sähköisten palveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Tietojen käsittelyn perusteena on henkilön oma suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Www-sivustoon liittyvät evästeet ovat voimassa vain käynnissä olevan istunnon ajan ja ne poistuvat käyttäjän sulkiessa selaimen.

Sähköisen viestinnän ja palveluiden käyttäjän oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sähköisen viestinnän ja palveluiden käyttäjällä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, sekä oikeus
• tarkastaa ja oikaista hänestä tallennetut henkilötiedot
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
• rajoittaa tietojen käsittelyä
• pyytää antamiensa tietojen, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirtämistä järjestelmästä toiseen
• vastustaa käsittelyä.

Yllä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi käyttäjä voi olla yhteydessä osoitteeseen tietosuojavastaava(at)monetra.fi. Asian käsittelyn jälkeen Monetra joko poistaa pyydetyt tiedot tai ilmoittaa perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Mikäli sähköisen viestinnän ja palveluiden käyttäjä on tyytymätön Monetran päätökseen, voi siitä tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle. Ohje valituksen tekemiseksi löytyy täältä.

 

Mihin käyttäjien tietoja luovutetaan?

Monetra ei lähtökohtaisesti luovuta sähköisen viestinnän ja palveluiden käyttäjätietoja ulkopuolisille tahoille. Sähköisen viestinnän ja palveluiden tuottamiseksi palveluntarjoajilla voi sovitusti olla pääsy käytön yhteydessä kertyviin tietoihin. Tietojen luovutus tapahtuu aina voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Miten kerätyt tiedot suojataan?

Monetra huomioi lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietoturvan ja henkilötietojen suojauksen suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Henkilötietojen tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.
Kaikki Monetran työntekijät käyttävät käsittelemiään henkilötietoja vain työtehtävissään ja käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

Sähköiset uutiskirjeet

Monetra-konserni lähettää uutiskirjeiden asiakasrekisterissä oleville henkilöille sähköpostitse uutiskirjeitä ja tiedotteita. Uutiskirjeiden sisältö koostuu journalistisesta ja markkinointitarkoitukseen luodusta teksti- ja kuva-aineistosta sekä tapahtumatiedotteista.
Rekisteri on ensisijaisesti muodostunut Monetran asiakkuuksien yhteyshenkilöistä. Rekisteröity voi myös itse tilata uutiskirjeen Monetran viestinnän kautta viestinta(at)monetra.fi, jolloin käsittelyn perusteena on rekisteröidyn oma suostumus.
Henkilö voi irtisanoutua uutiskirjelistalta milloin tahansa. Irtisanoutumisen jälkeen henkilö ei saa enää mitään sähköisiä uutiskirjeitä Monetrasta.
Rekisteriin kerätään vain henkilön sähköpostiosoite, eikä se sisällä arkaluontoisena pidettäviä tietoja. Rekisterin tietoja ei luovuteta muille osapuolille tai EU:n ulkopuolelle.
Monetra-konserni käsittelee uutiskirjeiden asiakasrekisterissä olevia tietoja ainoastaan digitaalisessa muodossa. Sähköisen asiakaskirjeen lähettämiseen käytetään suomalaisen Liana Technologiesin Postiviidakko-palvelua (Koodiviidakko Oy, Y-tunnus 19399621), johon siirretään vain edellä mainitut tiedot. Henkilötiedot on suojattu EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.