Slide

Ajankohtaista

24 elokuun, 2017

Täsmäkoulutus konsernitilinpäätökseen

Tarjolla syksyn mielenkiintoisin taloushallinnon täsmäkoulutus konsernitilinpäätöksestä. Monetra järjestää tämän koulutuksen yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.

Päivämäärä: 30.–31.10.2017, ma klo 9.30–16.00, ti klo 9.00–15.30
Paikka: Monetra Oy, Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu

Kohderyhmät:

 1. päivä: Taloushallinnon ammattilaiset, jotka laativat konsernitilinpäätöksiä
 2. päivä: Julkishallinnon organisaatioiden taloushallinnon ammattilaiset, jotka laativat konsernitilinpäätöksiä

Sisältö:
Päivä 1. Konsernitilinpäätöksen laadinta
ma 30.10.2017 klo 9.30–16.00

Mistä konsernitilinpäätöksen laadinnassa on kyse? Konsernitilinpäätös laaditaan, jotta konserniyritysten muodostamasta taloudellisesta kokonaisuudesta saadaan samanlainen kuva kuin ne antaisivat toimiessaan yhtenä taloudellisena yksikkönä. Mitä konsernitilinpäätöksen laadinnassa tulee ottaa huomioon? Kuinka eliminoidaan konsernin sisäiset erät ja keskinäinen omistus? Miten konsernirakenteen muutokset ja muut erikoistilanteet tulee ottaa huomioon konsernitilinpäätöksen laadinnassa? Mitä tulee esittää konsernista tilinpäätöksessä ja liitetiedoissa?

 1. Yleistä
 2. Laatimisvelvollisuus
 3. Laadintaperiaatteet
 4. Konsernitilinpäätöksen laajuus
 5. Eliminoinnit
 6. Yhdistelyt
 7. Vähemmistöosuus
 8. Laskennalliset verovelat ja -saamiset
 9. Konsernirakenteen muutosten käsittely konsernitilinpäätöksessä
 10. Konsernista esitettävät tiedot

Päivä 2. Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä julkishallinnon organisaatiossa
ti 31.10.2017 klo 9.00–15.30

Kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät muodostavat aika usein konsernin, sillä ne hoitavat velvollisuuksiaan useasti tytäryhtiöidensä kautta. Myös julkisyhteisöjen tulee laatia konsernitilinpäätös. Mitä erityiskysymyksiä tulee ottaa huomioon julkisyhteisöjen konsernitilinpäätöksen laadinnassa? Mitä tulee esittää julkisyhteisön konsernista tilinpäätöksessä ja liitetiedoissa?

 1. Yleistä
 2. Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt
 3. Laadintaperiaatteet
 4. Eliminoinnit
 5. Kuntayhtymän yhdisteleminen
 6. Osakkuusyhteisön tilinpäätöstietojen yhdisteleminen
 7. Konsernirakenteen muutosten käsittely konsernitilinpäätöksessä
 8. Konsernista esitettävät tiedot

Kouluttajat
KHT-tilintarkastaja Heidi Heikkinen
KHT-, JHT-tilintarkastaja Juha Väärälä, KPMG Oy Ab

Heidi on työskennellyt tilintarkastajana kotimaisissa perhe- ja kasvuyrityksissä, rahoituslaitoksissa, niin kotimaisten kuin ulkomaisten pörssiyhtiöiden suomalaisissa tytäryrityksissä, julkishallinnon organisaatioissa sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöissä. Juhalla on laaja kokemus tilintarkastuksesta ja tilintarkastustyön käytännön ohjaamisesta niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tilintarkastustoimeksiannoissa ja hän on erikoistunut tilintarkastuksen lisäksi konsernikirjanpidon erityiskysymyksiin.

Hinta
390 € kaksi päivää tai 210 € yksi koulutuspäivä. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalin ja kahvit.

Lisätietoja
Koulutussuunnittelija Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 044 465 2201

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 13.10. mennessä osoitteessa http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/konsernitilinpaatos/

Ilmoittautumisia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikka.
Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko molempiin tai vain toiseen päivään. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja

Tervetuloa!