Slide

Ajankohtaista

5 huhtikuun, 2023

Tasaisen kasvun vuotta värittivät historiallisen suuret projektit

Monetra-konsernin tunnusluvut vuodelta 2022 ovat valmiit. Luvut kertovat kasvusta: liikevaihto oli 94,6 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 22 %. Tilikauden voitto oli 1,2 miljoonaa euroa. Uusia asiakkuuksia tuli 45. Asiakastyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla ja suositteluprosentti nousi edellisvuodesta.

Kulunut vuosi onnistui Monetra-konsernissa taloudellisesti hyvin. Liikevaihto kehittyi positiivisesti uusien asiakkuuksien ja myytyjen lisäpalveluiden seurauk­sena. Monetra-konsernin inhouse-aseman ja tarkoitusperiaatteen mukaisesti yhtiöt eivät tavoittele merkittävää tulosta, mutta konsernissa on varauduttu tuleviin ICT-investointeihin. ”Strategian mukaisesti liiketoiminnan odotetaan edelleen kasvavan sekä uusien asiakkuuksien että palvelujen myötä. Kannattavuus paranee, kun kehityshank­keista saatavat hyödyt tehostavat toimintaa”, Monetra Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen linjaa.

Monetra konsernin vuosiliikevaihto on kolmessa vuodessa kasvanut 37 miljoonaa ja samaan aikaan konsernin henkilöstömäärä kasvanut yli viidelläsadalla. ”Monetran tilikauden voitto vuodelta 2022 oli maltillinen. Kertyneillä voittovaroilla varaudumme tulevien vuosien järjestelmäinvestointeihin”, kertoo Monetra Oy:n talousjohtaja Janne Juotasniemi.

Tavoitteena tyytyväinen asiakas

Vuonna 2022 Monetran resurssit kohdennettiin hyvinvointialueiden käyttöönottoon. Toinen suurhanke oli talousjärjestelmän kilpailutus. Nämä projektit olivat Monetran historiassa merkittävän laajoja.

Monetra-konsernin palveluksessa tilikauden loppuessa oli 1420 henkilöä ja vuoden 2022 aikana palveluksessa oli keskimäärin 1318 henkilöä mukaan lukien vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet. Henkilöstötyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla. Monetra kannustaa ja tukee henkilöstöään kehittämään ja ylläpitämään ammattitaitoaan ja kehittymään kohti muuttuvia asiantuntijarooleja kaikilla palvelualoillamme. ”Panostamme myös aktiivisesti työhyvinvointiin, jotta pystymme jatkossakin olemaan hyvä paikka tehdä työtä”, Pitkänen sanoo.

Monetran asiakkuudet koostuvat kunta- ja hyvinvointialueorganisaatioista. Kumppanuus-ajattelu on kaiken toiminnan pohjana, mikä näkyy päivittäisessä työskentelyssä kaikilla tasoilla. ”Tavoittelemme asiakkuuden hoidon mallimme avulla positiivista asiakaskokemusta. Meidän kanssamme asiakas ei jää yksin, vaan arvojemme mukaisesti huolehdimme siitä, että asiakkaallamme olisi enemmän aikaa ja vähemmän huolta arjessaan.”