Slide

Ajankohtaista

27 toukokuun, 2024

Taloushallinnon ala on vetovoimainen myös tulevaisuudessa

”Mielenkiintoinen, monipuolinen, haastava”, muun muassa tällaisin laatusanoin taloushallinnon alan opiskelijat luonnehtivat alaansa Taloushallintoliiton keväällä 2024 teettämässä tutkimuksessa, johon vastasi yli 900 henkilöä.

Tutkimuksesta selvisi muun muassa, että opiskelijat arvostavat alan tarjoamia joustavia työaikoja, etätyömahdollisuuksia, monipuolisia uramahdollisuuksia, vakaata työllistyvyyttä sekä mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja hyvään ansiotasoon.

Alan vetovoimaisuuden takana useita syitä

Alalle hankkiudutaan mm. edellä mainituista käytännön syistä, mutta myös henkilökohtaisen kiinnostuksen vuoksi; monipuolisten ura- ja kehittymismahdollisuuksien takia sekä perhetaustan vuoksi. Usealla vastaajalla oli jonkinlaista aiempaa sidosta taloushallinnon alalle esimerkiksi lähisukulaistensa ammatin tai perheyrityksensä johdosta. Tämä ei ihmetytä Taloushallintoliitossa, sillä Suomessa toimii kaikkiaan noin 6200 tilitoimistoa.

Kun opiskelijoilta tiedusteltiin, kuinka hyvin he uskovat alan tutkintojen vastaavan työelämän vaatimuksiin, vastaukset ovat hyvin rohkaisevia. Kaikkiaan yli 80 % vastaajista näkee, että tutkintojen sisällöt vastaavat melko hyvin tai erittäin hyvin työelämän vaatimuksia. Yhteisarvio kattaa alemman ja ylemmän yliopistotutkinnon (kandidaatti ja maisteri) sekä tradenomi- ja merkonomitutkintojen sisällöt. Vastaajista 86 % ennakoi työskentelevänsä taloushallinnon alalla tulevaisuudessa osittain tai täysin. Taloushallinnon alan opettajat arvioivat, että opiskelijamäärät alalla ovat joko pysyneet ennallaan tai kasvaneet. Taloushallintoliitosta kerrotaan saatuihin tietoihin perustuen, että alan vetovoimaisuus on hyvässä myötätuulessa, tutkintojen sisällöt ovat työelämärelevanssiltaan kohdallaan ja osaajia riittää myös tulevaisuudessa.

Tunnettuudessa yleistä parannettavaa, mutta Monetran tunnettuus hyvällä tolalla

Taloushallintoliitto tekee jatkuvasti sitoutunutta ja jatkuvaa työelämäyhteistyötä alan yritysten ja oppilaitosten kanssa alan tunnettuuden ja arvostuksen kasvattamiseksi. Tutkimuksen mukaan työnsarkaa tässä on vielä hieman, sillä vastaajista 20 % ei tuntenut alan yrityksiä tai oli tuntemisestaan epävarma. Monetra oli neljänneksi tunnetuin alan työnantajaorganisaatioista. Yhdeksi keskeiseksi asiaksi tunnettuuden kasvattamisessa nousi harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen tehokas ja oikea-aikainen markkinointi.

Arvostettu, mutta vaativa, erikoisosaamista vaativa ala

Tutkimustulosten valossa voi yleisesti todeta, että taloushallinnon ala on vastaajien mukaan kiinnostava, arvostettu ja monipuolinen. Toisaalta ala nähdään myös vaativana, monimutkaisena ja työtahdiltaan ajoittain hektisenä. Palvelualan maine on vahva ja näyttääkin, että vastaajat eivät usko takavuosien synkeisiin ennusteisiin automaation jyräävän ammattiin sijoittumisen mahdollisuudet. ”Ala on keskimäärin varsin suosittu valinta, mutta kilpailee entistä enemmän muiden alojen kanssa. Jos alaa ovat aiemmin leimanneet stereotypiat tylsyydestä ja paperinmakuisuudesta, tämä tutkimus romuttaa nuo myytit kattavasti”, Taloushallintoliiton viestintä- ja markkinointijohtaja Juha Kartano kommentoi.