Slide

Ajankohtaista

3 huhtikuun, 2024

Takana kasvun vuosi: Monetra-konsernin tunnusluvut vuodelta 2023 valmistuneet

Monetra-konsernin vuosi näyttäytyy tunnuslukujen valossa hyvänä vuotena, ja tavoitteet täyttyivät suurelta osin. Omistajien asettamia palveluiden ja tietojärjestelmien yhtenäistämiseen liittyviä tavoitteita edistettiin. 

Hyvinvointialueiden asiakasvastaanottoon ja palvelutuotannon käynnistämiseen panostettiin toiminnallisesti erityisesti tilikauden alkupuolella ja hyvinvointialueet saatiin hallitusti palveluiden piiriin kaikissa alueyhtiöissä. Hyvinvointialueiden asiakkuuksien myötä konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

”Monetra -konsernin vuosi 2023 päätyi vahvaan liikevaihdon kasvuun ja liikevaihto oli 115,0 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa ja kannattavuus heikkeni edellisvuodesta. Vuoden 2023 aikana onnistuimme kuitenkin hieman vahvistamaan konsernin vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta”, summaa Monetra Oy:n talousjohtaja Janne Juotasniemi vuotta 2023.

Henkilöstön määrä oli tilinpäätöshetkellä 1543 henkilöä, ja tähän lukuun kuuluvat vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet kaikissa yhtiöissä. Henkilöstömäärän muutos oli 123 henkilöä (+8,7 %). Kasvua edelliseen vuoteen on noin 9 %. Tämä selittyy mm. sillä, että hyvinvointialueiden käyttöönottoon haluttiin resursoida riittävästi väkeä. Henkilöstötyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla kaikissa yhtiöissä, samoin asiakkuustyytyväisyys säilyi hyvänä ja suositteluprosentti on 95,7.

”Olen tyytyväinen, miten hyvin viime vuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat ja haluankin kiittää koko henkilöstöämme hyvästä työstä. Vaikka nykyinen asemamme on vahva, meidän tulee edelleen kehittää toimintaamme tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Tulevien vuosien investoinnit edellyttävät meiltä entistäkin parempaa tuottavuuden kasvattamista, jotta voimme pitää jatkossakin taloutemme terveenä. Lisäksi meidän pitää jatkaa tiivistä asiakasyhteistyötä ja ylläpitää henkilöstömme hyvää työtyytyväisyyttä”, kiteyttää Monetra Oy:n toimitusjohtaja Eero Karppinen.