Slide

Ajankohtaista

26 elokuun, 2019

Syväanalyysiä rekrytointien tueksi

Uuden henkilön työhön ottaminen on yritykselle aina jonkinlainen riski – selviäväthän henkilöiden ominaisuudet usein vasta käytännön työskentelyn myötä. Monetra Rekrytointipalvelut tarjoavat asiakkailleen kulloisiinkin rekrytointitarpeisiin räätälöityjä pakettiratkaisuja, johon uutena työkaluna on nyt käytössä Thomas-työtapa-analyysi. Rekrytointiasiantuntijat pystyvät tekemään tämän avulla entistäkin syvällisempiä ja tarkempia analyysejä. ”Thomasia käytettäessä ensin tehdään tehtäväanalyysi ja tavoiteprofiili, eli määritellään, millaista henkilöä haetaan. Sitten tehdään hakijoille analyysi, jolla selvitetään, kuka on sopivin. Tavoiteprofiilia vasten tarkastellaan hakijoiden profiilia”, asiaa esittelee Monetra Oulun rekrytointiasiantuntija Teija Kaustinen.

Profiilien avulla luodataan ominaisuudet

Käytännössä Thomas-työtapa-analyysi muodostaa hakijasta kolme eri profiilia: ensinnäkin omakuvan, joka kertoo, mikä on luontaisin tapa toimia. Toinen profiili on työrooli, joka selvittää, miten toimii tällä hetkellä menestyäkseen työssään. Kolmas profiili luotaa henkilön paineensietokykyä: muuttuuko henkilön käytös, mikäli työssä ilmenee painetta. ”Saamme myös tietoa, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäistä motivaatiota, mikä on heidän kommunikointityylinsä ja mikä on heidän luontainen lähestymistapa vuorovaikutustilanteissa. Analyysin avulla voidaan kartoittaa henkilön vahvuudet ja kehittymistarpeet peilaten niitä organisaation ja yksilön tarpeisiin”, avaa rekrytointiasiantuntija Helinä Koskela menetelmän etuja.

Miia Heilala kertoo, että Thomas tarjoaa myös syväanalyysin hakijalle itselleen. ”Joskus kuulemme sitäkin, että analyysi ei voi pitää paikkansa. Kirjaamme kaikki hakijan kommentit ylös raporttiin ennen kuin lähetämme sen rekrytoivalle esimiehelle.”

Jotta palaset loksahtaisivat kohdalleen

Thomas-analyysi on vain osa prosessia ja sellaisenaan kliininen arviointimenetelmä. Helinä Koskela korostaakin, että henkilökohtainen haastattelu on kaikista tärkein vaihe: ”Haastateltaessa selviää monia muita asioita, joita ei muuten voitaisi selvittää.” Haastattelun jälkeen hakija saa linkin, jonka kautta tämä vastaa Thomas-menetelmän 24 väittämään alle kymmenessä minuutissa. ”Ohjeistamme, että kannattaa vastata intuitiivisesti eikä jäädä pohdiskelemaan”, sanoo Teija Kaustinen. Rekrytointiasiantuntijoiden tehtävä on tulkita vastaukset ja tarjota tietoa esimiehille.

Rekrytointitilanteessa huolellinen tiedonkeruu ja soveltuvuuskartoitukset ovat merkittävässä asemassa. ”Ei ole hyviä tai huonoja toimintatyylejä, vaan erilaisia”, painottavat rekrytointiasiantuntijat.

Noin viisisataa organisaatiota Suomessa on ottanut Thomas-työtapa-analyysin käyttöönsä. Sitä voidaan hyödyntää laajalti myös organisaation kehittämistyössä, sillä tieto auttaa kehittämään muun muassa tiimien toimintatapoja. Thomas-menetelmää hyödynnetään Monetra Pirkanmaan ja Monetra Oulun alueyhtiöiden rekrytointipalveluissa.