Slide

Ajankohtaista

24 lokakuun, 2016

Sote- ja maakuntauudistuksessa ollaan kehittämässä kalliita ja raskaita ratkaisuja

Käynnissä oleva maakuntauudistus koskettaa myös laajaa tukipalvelujen kenttää. Maakuntalaissa ehdotetaan, että muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamista varten perustetaan uusi valtakunnallinen palvelukeskusyhtiö. Maakuntien tukipalveluiden keinotekoinen erottaminen kuntien tukipalvelutarpeista ei ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti järkevää. Maakuntien ja kuntien omistamat yhteiset tukipalveluyhtiöt pystyvät tuottamaan kokonaistaloudellisimmin maakunta- ja kuntakonsernien tarpeet.

Kuusi julkisomisteista osakeyhtiötä mukaanlukien Monetra Oy tuottaa talous- ja henkilöstöhallintopalveluita kunnille, kuntayhtymille ja niiden omistamille yhteisöille ja toimivat tällä hetkellä 12 maakunnan alueella. Yhtiöt työllistävät tällä hetkellä noin 1100 talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaista. Maakuntalain esitysluonnoksessa kuntien ja sairaanhoitopiirien henkilöstö siirtyisi valtakunnalliseen palvelukeskukseen, mutta kuntaomisteisten tukipalveluyhtiöiden henkilöstölle lakiluonnos ei tuo minkäänlaisia takeita työn jatkuvuudesta. Yhtiöt ovat arvioineet nykyisten asiakkaiden palvelutuotannon käyttöönottojen ja vaativien liikkeenluovutustilanteiden tuoman pitkän kokemuksen pohjalta, että 20 miljoonan euron panostuksella on mahdollista perustaa maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut jo valmiina olevaan tuotantoympäristöön. Kokonaan uuden valtakunnallisen yhtiön perustaminen ja palvelutuotannon rakentaminen voi tulla jopa 100 miljoonaa euroa kalliimmaksi.

Julkisten varojen käyttämisen kannalta suotavampi ja prosessien jatkuvuuden kannalta varmempi vaihtoehto olisi, että olemassa olevat tukipalveluyhtiöt voisivat jatkaa myös maakuntien palvelutuotannossa. Yhtiöt tuottavat palvelut laajamittaisesti ja tehokkaasti osaavan henkilöstön avulla ja sähköistetyin palveluratkaisuin. Edellä mainituilla yhtiöllä on kykyä kehittää valtakunnallisesti toimintoja ja verkostoitua keskeisissä kehittämistarpeissa, mutta samalla turvata kilpailun säilyminen toimialalla.

Lainsäädännön tulee mahdollistaa palvelumalli siten, että tukipalvelutoimija voisi palvella sekä kuntia että maakuntia, mukaan lukien julkisomisteisia vapaan valinnan piiriin kuuluvia toimijoita. Jos valtakunnallinen palvelukeskus halutaan perustaa, sillä tulisi olla lähinnä toimialaa standardoiva ja toimintamalleja kehittävä rooli.

Lisätiedot, haastattelut:
Päivi Pitkänen
Monetra Oy, toimitusjohtaja
040 574 8106
paivi.pitkanen@monetra.fi