Slide

Ajankohtaista

18 toukokuun, 2022

Saman katon alta monipuolisia mahdollisuuksia niin asiakkaille kuin työntekijöillekin

Vuonna 2017 Monetrassa juhlittiin jo viisivuotista taivalta, elettiin laajentumisen ja kehittymisen vuosia. Monetra oli laajentumassa niin henkilöstömäärältään kuin palveluvalikoimaltaankin, sillä Oulun Konttori -liikelaitoksesta oli siirtymässä monipuolisesti kuntien tukipalveluita Monetran sateenvarjon alle. Mutta miksi Oulun kaupungin liikelaitoksesta, Oulun Konttorista siirtyi palveluita Monetraan?

”Konttori tuotti sellaisia palveluita, jotka osana Monetraa olisivat paremmin muidenkin kunta-asiakkaiden hyödynnettävissä ja saavutettavissa. Tämä osoittautui strategisesti viisaaksi muutokseksi”, Monetra Oulun toimitusjohtaja Jussi Kauppi avaa kehitystä.

Konttorin prosessit olivat valmiiksi jo varsin hioutuneet ja asiakaslähtöiset. Henkilöstö oli tottunut toimimaan tiiviissä asiakasrajapinnassa – näin uudistuva Monetra sai varsin mittavan määrän, lähes 270 huippuosaajaa sekä näkemyksellistä johtoa. ”Pystyimme myös ulottamaan prosessin asiakkaan puolelle eli tuottamaan ns. pitkiä prosesseja hallitusti ja kustannustehokkaasti”, Jussi Kauppi kertoo.

Pitkien prosessien ja kattavien lisäpalveluiden tarjoaminen on osoittautunut Monetran menestystekijäksi niin sisäisesti kuin ulkoisestikin: monipuolinen talo ja sen tuomat mahdollisuudet palveluineen ovat vetovoimatekijä niin asiakkaan kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Asiakas saattaa nyt tilata tarvitsemiaan palveluita yhden luukun periaatteella ja tästä Monetra myös tunnistetaan. Henkilöstön suunnasta tarkastellen monipuolinen työnantaja pystyy tarjoamaan merkittäviä mahdollisuuksia esimerkiksi urakehitykseen tai työnkiertoon.

Onnistuneet uudistukset vakaiden jatkoaskelten pohja

Vahva kehittämisen henki jalkautui Monetraan Oulun Konttorin hajoamisen myötä, vaikka muutos vanhoille konttorilaisille olikin suuri. ”Tätä ennen olimme seuranneet tulkkipalvelun onnistunutta siirtymistä Monetraan, mikä loi varmasti toivoa ja rohkeutta”, Jussi Kauppi toteaa. Noina vuosina tehtiin strategisesti tärkeitä päätöksiä, kuten oman robotiikkatuotantoyksikön perustaminen. Toteutettiiin myös brändiuudistus, jossa mm. jo tutuksi käynyt logo sai uuden muodon. Pääviestit kirkastettiin ja organisaatiota uudistettiin. ”Tämä kaikki tapahtui oikea-aikaisesti”, Kauppi analysoi. Maakuntauudistus oli nurkan takana ja kysyntä ammattimaiselle tukipalveluiden tuottajalle kasvoi vuosi vuodelta.

Jussi Kauppi, joka Oulun Konttorin aikana toimi palvelujohtajana, tarkastelee menneitä vuosia arvostaen. ”Strategisesti ajatellen ratkaisut olivat oikeita ja niihin sisältyi visionäärisyyttä”. Nyt 700 henkilön työnantajaorganisaation, Monetra Oulun toimitusjohtajana hän tarkkailee tulevaa kehitystä herkeämättä ja aktiivisesti kaikista näkökulmista. ”Meille on tärkeää olla yhtäältä työnantaja ja toisaalta arvostettu asiakkaan kumppani. Kasvun tulee olla hallittua ja tapahtua niin, että palveluntuotanto olemassa oleville asiakkaille toimii ja resurssit ovat riittävät. Tämä onnistuu jatkuvalla vuoropuhelulla ja ihmisläheisellä johtamistavalla”.

Monetra viettää 10-vuotisjuhlaviikkoaan viikolla 20.
Viikon ajan kerromme Monetran vuosista lyhyissä katsauksissa.