Slide

Ajankohtaista

20 toukokuun, 2022

Rohkein askelin eteenpäin! Arjen juhlaa ja tulevaisuuden tuulia

”Miksi rajoittaa kasvua vain Pohjois-Suomeen, jos aluettanne voisi olla koko Suomi?” Nämä mieleenpainuvat sanat kuultiin jo varhaisvuosina. Miksi rimaa ei kannattaisi asettaa kunnolla ylös, jos se on saavutettavissa?

Vuosina 2018 – 2021 maakuntauudistus teki tuloaan, ja Monetrassa valmistauduttiin siihen perin pohjin. Yksi skenaario oli, että maakunnat olisivat perustaneet oman palvelukeskuksen, Hetlin, mutta tätä vastaan in-house-yhtiöt nousivat yksissä tuumin. ”Jonkin ajan jälkeen meiltä kysyttiin, hoidatteko alueet in-house-tuotannolla, ja otimme haasteen vastaan. Silloiset toimijat loivat pohjan omalta osaltaan nykyisten hyvinvointialueiden tahe-infralle”, kertaa Päivi Pitkänen meneillään ollutta lievää turbulenssia. ”Me palvelukeskukset löysimme hyvän yhteisen sävelen ja kaikki valmistautuivat hyvinvointialueiden perustamiseen. Samaan aikaan Monetra jatkoi kasvamistaan”.

Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista odotetaan ja siihen aiomme myös vastata  

Keskustelu sosiaali- ja terveysuudistuksesta maakunnissa kävi kuumana. Kuka vastaisi mistäkin, millä tavalla ja millä aikataululla ja millaisin kustannuksin kaikki järjestettäisiin? Näihin kysymyksiin in-house-yhtiöillä oli talous- ja henkilöstöhallinnollisesta näkökulmasta vastaus valmiina. ”Tiedostimme sen, että vastaanottaisimme uudistuksen, joka muutti muotoaan, mutta joka oli odotettavissa aikataululla tai toisella”, Pitkänen kuvaa vuosikymmenen loppua, juuri ennen hyvinvointialueuudistuksen tuloa. Monetra tunnistettiin luotettavana kumppanina, ja näin ollen lähdettiin keskusteluihin suurten kaupunkien ja sairaanhoitopiirien kanssa. Oululaislähtöisessä, vahvan brändin Monetrassa oli aika karistaa tervakaupungin pölyt kantapäistä, sillä valtakunnallisen konsernimallin ensitahdit kirjoitettiin.

”Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupungit sekä alueelliset sairaanhoitopiirit kokivat, että Monetran tarjoama alueyhtiömalli sopi heille parhaiten, sillä alueellisella osakeyhtiöllä olisi vaikutusvaltaa. Näin aloitimme konsernimalliin siirtymisen, ja Monetra laajeni viideksi yhtiöksi: Monetra Oulun ja emoyhtiön lisäksi saimme kolme yhtiötä eri maakuntiin. Ajatella, että takavuosien slogan Tunnemme Suomen! toteutui tällä tavalla!”, iloitsee Pitkänen. Hyvästä pohja-ajatuksestaan huolimatta konsernimalli osoittautui hallinnollisesti kuitenkin haasteelliseksi. Tämän vuoksi Monetrassa tutkitaan mahdollisuutta siirtyä yhden yhtiön malliin.

In-house-malli on koettu joka tapauksessa jouhevaksi ja toimivaksi niin asiakkaiden kuin tuottajaosapuolen näkökulmasta, ja tämän kokemuksen jakavat myös muut in-house-toimijat. Nykyisin yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuu myös in-house-yhtiöiden yhteinen edunvalvontayhdistys Kustos ry, jossa Monetra on aktiivisesti mukana, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuen.

Mitä etuja yhden yhtiön mallista olisi?

Alueellisesta omaleimaisuudesta tinkimättä Monetrassa on toive, että yhden yhtiön rakenne voisi toimia konsernirakennetta tehokkaammin. ”Pääomistajat ottavat tähän kantaa loppuvuoden 2022 aikana ja sen jälkeen tiedämme, etenemmekö yhden yhtiön mallin kanssa vai emme. Tavoitteenamme on laadukas, tehokas, mutta myös edullinen palvelu”, Päivi Pitkänen hahmottelee.

Nähtäväksi jää, onko aluemalli ketterämpi ja edullisempi, vai kannattaako tehdä keskitetysti ja hallitusti, isolla muotilla. Laajempana kehyksenä piirtyy niin Monetran kuin asiakkuuksienkin eettinen ja yhteiskuntavastuullinen tahtotila, joka luo askelmerkit tulevaisuuteen.

Tulevaisuuden Monetra on osaava, ketterä, digitaalinen ja verkostoituva

”Kehityslinjoja on todella monia”, toteaa Päivi Pitkänen tulevaisuudennäkymistä kysyttäessä. Hankintalain merkkipaalutus in-house-yhtiöiden tulevaisuudelle riippuu pitkälti kulloisestakin hallituksesta ja ulottuu aina Euroopan Unionin päätöksiin. ”Mutta mitä puolestaan tulee kotimaiseen kenttään, automaatiot omissa ja asiakkaiden järjestelmissä, robotiikka sekä tekoäly tulevat olemaan meidän keskeisiä kehityslinjojamme. Samaan aikaan tarvitsemme lisää kasvuhakuisia asiantuntijoita ja perustyön kehittämistä”. Vaikka moni kunta ei ole ollut Monetran palveluista kovinkaan kiinnostunut, tulee kiinnostus Pitkäsen mukaan kasvamaan. ”Kysyntää on, sillä pystymme kehittämään uusia palveluita sitä mukaa kuin asiakkaamme niitä tarvitsevat”. Monetra pysyy kehityksen kärjessä, jos meillä vain on viisautta, visionäärisyyttä sekä oikeat tekijät”, heittää Päivi haasteen ilmoille.