Slide

Ajankohtaista

2 tammikuun, 2018

Robotti säästää työaikaa ja tehostaa prosesseja merkittävästi

Monetran robotiikkaprojektit täyttävät kohta kaksi vuotta.  Ensimmäisessä hankkeessa, PaRoT1:ssa tutkittiin robotin sopeutumista taloushallintoon. Selvitettiin siis, miten robotiikan avulla voidaan tehostaa taloushallinnon prosesseja. Hanke sai jatkoa keväällä 2017, jolloin käynnistettiin PaRoT2. Tämä jatkohanke sisältää robotin testauksen lisäksi koulutusta henkilöstölle.

Mitä projekteja Monetrassa on nyt menossa, Monetran IT-päällikkö Timo Ritola?

– Monetra on viime aikoina analysoinut myyntireskontran ja palkanlaskennan tehtäviä. Tulokset näistä analyyseistä on koottu excel-tiedostoon, johon perustuen etsimme lisää robotisoitavia kohteita. Pari tällaista kohdetta on jo tehtykin. Näitä ovat muun muassa viitesuoritusten sisäänluku, jota olemmekin siirtämässä tuotantoon. Sisäänlukua olemme testaamassa myös PaRoT-hankkeessa. Apunamme on ilmainen robottiohjelmisto, jonka koodaa henkilöstölle ja esimiehille robotiikkakoulutuksia järjestänyt MostDigital. Tämän testauksen avulla verrataan, mitä tekniikkaa sisäänluvussa olisi hyödyllisintä käyttää.  Myös henkilöstön tarkastusajon virheiden raportointi eli HTEK-tarkastus on paraikaa tuotannossa Oulun kaupungin kannassa.

– Myyntireskontrassa tehtiin vertaustyötä excelin ja robotin välillä, jossa tarkastettiin, löytyykö asiakas järjestelmästämme. Tuloksista kävi ilmi, että excelillä tehty tarkastusajo kesti noin kaksi vuorokautta, mutta robotilla tehty tarkastus saatiin valmiiksi jopa 30 – 60 minuutissa. Tarkastus robotin avulla voidaan tehdä aina pyydettäessä.

Mikä muuttuu robotiikan myötä työntekijöiden näkökulmasta?

– Prosessissa työskentelevien työ helpottuu huomattavasti näiden muutosten myötä. Manuaalinen tarkistus jää pois ja ainoastaan virheet tarkistetaan. Näistä virheistä tulee työntekijälle erikseen sähköposti, mikä säästää huomattavasti työaikaa.

Entä mitä tämä tarkoittaa asiakkaan kannalta?

– Asiakkaalle nämä muutokset tulevat näkymään vasta tulevaisuudessa. Pääosin robotiikan käyttöönotto näkyy laadun parantumisena ja kustannustehokkuuden varmistamisena.

Miten robotiikkahankkeet on vastaanotettu?

– Edetään pienillä resursseilla ja pienin askelin – yksi asia kerrallaan. Tähän mennessä tuloksiin on oltu tyytyväisiä. Etenkin viitesuoritusten sisäänlukua odotetaan innokkaasti. Koko ajan opimme lisää robotisointiprosessista: miten tehdään ja mitä kannattaa robotisoida. Robotisointi kannattaa erityisesti sellaisissa kohteissa, joissa on paljon toistettavaa manuaalista työtä, joihin voi luoda säännöt tai joihin sisältyy paljon virhealttiutta. Robotti tehostaa, avustaa ja tuo säästöjä.

Teksti: Essi Puuri Kuva: Sanja Starck