Slide
8 toukokuun, 2020

Robotti huolehtii korona-tuet sujuvasti maksuun 

Kun Monetra Oulussa kuultiin korona-avustusten myöntämisestä yksinyrittäjille, maksuliikenteen avuksi kehitettiin ja käyttöönotettiin robotti. ”Halusimme välttää tilanteen, jossa tukien maksatukseen alkaa kulua liikaa aikaa ja maksuliikenteen prosessi hidastuu”, kertoo palvelupäällikkö Elina Kantola Monetra Oulusta.

Korona-aika on heijastunut yksinyrittäjien arkeen lamaannuttavasti, ja näin ollen valtio on vastannut ongelmaan myöntämällä yrittäjäkohtaista taloudellista tukea, jota yksinyrittäjä voi hakea kunnastaan. Kunnassa käsitellään hakemukset, jonka jälkeen tiedot lähtevät Monetran maksuliikenteeseen edelleen hoidettavaksi.

Huhtikuussa alkanut tuen hakukausi kestää syksyyn saakka, mikä näkyy muun muassa Monetra Oulun maksuliikenne-tiimin arjessa. ”Haluamme tarjota asiakkaillemme nopeaa palvelua myös poikkeustilanteessa, joten otimme välittömästi yhteyttä robotiikka-tiimimme asiantuntijaan Seppo Kariin, joka ohjelmoi robotin maksatusprosessin sujuvoittamiseksi. Kun robotti on apunamme, helpottuu myös yksiyrittäjien arki niin, että tukien ilmestymistä tilille ei tarvitse odottaa kohtuuttoman kauan”, Elina Kantola avaa tilannetta.

Volyymit vaihtelevat ja pullonkauloilta on vältytty 

Valtion myöntämän tuen hakuun liittyvä tiedotus on kuntien vastuulla ja ne myös määrittelevät prosessin, mitä kautta hakemukset menevät käsittelyyn ja edelleen maksuun. ”Suurin asiakkaamme on Oulun kaupunki, jonka lisäksi on muutama pienempi kunta, joiden myöntämät tuet viemme maksatukseen. Joissain kunnissa hoidetaan koko prosessi itse”, kertoo Seppo Kari.

Vaikka aluksi varauduttiin siihen, että tietojen syöttämisestä ja maksatukseen viemisestä saattaa aiheutua paineita, on ruuhkilta vältytty. ”Tukien maksatusmäärät ovat vaihdelleet muutamasta useisiin kymmeniin päivässä”, Seppo Kari mainitsee. Elina Kantolan mukaan robotisoitu prosessi säästää maksuliikenteen työvoimaa huomattavasti. ”Asiakkaalle koituu hyöty siitä, että Monetran robotisoitu prosessi on manuaalista tehokkaampi. Loppuasiakkaan kannalta on olennaista, että maksusuoritukset eivät viivästy ja että koko prosessiin voi luottaa, vaikka kyseessä on poikkeusaika”, mainitsee Kantola.

Uuden robotin vastaanotto ollut positiivinen

Asiakkaat ovat olleet positiivisesti yllättyneitä siitä, että Monetra varautui erikoistilanteeseen etupainoisesti. ”Olemme saaneet kiitoksia edelläkävijyydestä ja siitä että haemme ratkaisuja aktiivisesti”, kertoo Elina Kantola. ”Robotisoinnin yhteydessä olemme katsoneet läpi asiakaskohtaiset toiveet, jotta prosessi olisi mahdollisimman sujuva”, hän jatkaa. Maksuliikenne-tiimissä uusi robotti on otettu vastaan rauhallisin mielin.

Vaikka arki sujuu robottien kanssa yleensä ottaen varsin jouhevasti, toteaa Seppo Kari, että ongelmia saattaa aina tulla vastaan. ”Nytkin olemme kiinnittäneet paljonkin huomiota siihen, missä muodossa aineistot toimitetaan, jotta robotti pystyy niitä käsittelemään. Ongelman tullen robotisoitu prosessi pysähtyy ja virhetilanne täytyy selvittää. Muun muassa puutteelliset tiedot, näppäilyvirheet ja muut pienet manuaaliset huolimattomuudet aiheuttavat pysähdyksiä”, Kari huomauttaa. Robotti ei ajattele itse, se vain tekee mitä tehtäväksi annetaan.

Elina Kantola ja Seppo Kari ovat kuitenkin hyvin tyytyväisiä siihen, kuinka nopeasti tietty prosessin osa saadaan tarpeen vaatiessa robotisoiduksi: ”Tämä tilanne tuli eteemme hyvin pikaisella aikataululla. Siitä huolimatta saimme luoduksi sujuvan mallin, eräänlaisen prototyypin, jota voimme käyttää myöhemminkin robotisoitavissa prosesseissa hyödyksi ja näin kykenemme palvelemaan asiakkaita mahdollisimman laadukkaasti”, he arvioivat.


Yksinyrittäjän toimintatuki
Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen, määräaikainen ja kertaluontoinen. Se on suuruudeltaan 2000 euroa ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Lisätiedot valtioneuvoston sivuilta.