Vaihde arkisin klo 8-16: (08) 5586 7800

Case Hailuoto

”Hailuoto on siinä mielessä erikoinen, että olemme saari ja yksi Suomen pienimmistä kunnista. Meillä on vahva omaleimainen identiteetti, ja olemme halunneet säilyä itsenäisenä kuntana.”

Maarit Parrila,
Kunnansihteeri
Hailuoto

Omaleimaisen saaren luottokumppani

Joskus Monetran tarjoamat ratkaisut ovat pieniä, joskus suuria. Hailuodon tapauksessa heille on tarjottu kokonaisratkaisun kautta uusia ohjelmia, henkilöstöä ja koulutusta – toisaalta myös tietotaitoa ja osaamista, joita kunnan omasta työkalupakista ei suoraan löydy. Usein Monetra auttaa myös osa-alueissa, joiden tarpeita ei saada kunnissa niiden oman rekrytoinnin kautta järkevästi toteutettua.

Kun paikkakunnalta ei löydy kaikkien alojen erityisosaamista, voi kunta hankkia Monetran avulla kulloinkin tarvitsemaansa osaamista. Kumppanuuden alkuvaiheessa käyttöönotto aiheutti töitä, mutta Hailuodossa koetaan, että laskentatoimen laatu on parantunut paljon ja esitetyt toiveet toteutuneet.

Nopeasti samalle sivulle

Toisinaan käyttöönotto vaatii hieman jumppaamista, jotta prosessit saadaan päivitettyä moderneiksi. Hailuodossa asiakaskokemus on positiivinen: ”Hailuoto on saattanut olla alussa Monetralle hyvällä tavalla haasteellinen asiakas, sillä alussa emme puhuneet samaa kieltä, vaikkakin puhuimme samasta asiasta. Nyt olemme päässeet hyvin yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen.  Monetrasta esitetään aitoja ratkaisuja meille”, kunnansihteeri Maarit Parrila kertoo.

Aina löytyy apua

Maarit Parrilalla ei ole kokemusta ajasta Hailuodossa ilman Monetraa: ”Itselleni on ollut helppoa kysyä apua, yhteistyö on helppoa ja aina löytää oikean henkilön vastaamaan.”

Muutoksen hän on huomannut silti arjessa verrattuna totuttuun: ”Ohjelmistot ovat nykyaikaiset ja sähköiset modernit käyttöliittymät kaikkialla. Juuri mitään ei tehdä enää paperille. Varsinkin taloushallinnossa muutos on ollut positiivinen. Käytettävyys on parantunut.”

Parrila myös kertoo, että kunnan johtamisen kannalta taloushallinnon tuottama ajantasainen tieto on vitaalia: ”Raportointi on reaaliaikainen ja sähköisille raporteille pääsee hetkessä. Tämänhetkinen tilannekuva löytyy. Siten taloutta voi ohjailla ja siihen voi myös vaikuttaa.”

Hailuodossa myös henkilöstöhallinto on saavuttanut kaikille yhtenäiset käytännöt ja monia puutteita on korjattu. ”Talous- ja henkilöstöhallinto on nyt sitä, mitä sen pitääkin olla”, Parrila päättää.

Löydä oma asiantuntijasi – valitse oma organisaatiosi

Kuntatoimijan ketterä luottokumppani Monetra tarjoaa täsmäratkaisuja kuntien tarpeisiin. Monetra Tulkkipalvelu toimii Oulussa ja Jyväskylässä.