Slide

Jouko Luukkonen, konsernijohtaja, Pohde

"Monetra toimii yhteistyökumppanina yhtä saumattomasti kuin se olisi Pohteen oma talous- ja henkilöstöhallinnon yksikkö, hyvin kiinteänä osana toimintaamme.”

Case Pohde

Keskiössä toimiva arki 

Nykyinen Pohde eli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on tehnyt Monetra Oulun kanssa yhteistyötä jo yli vuosikymmenen ajan – olihan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Monetran perustajajäsen. Monetra on Pohteelle tärkeä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottava kumppani, jonka rooli on kirkas: vapauttaa asiakasorganisaatio keskittymään ydintehtäviinsä.

Vuoden 2023 suuri ponnistus, hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen, eteni Pohteen näkökulmasta hallitusti, lyhyestä aikataulusta huolimatta. ”Siirtymäaikana yhteisiä haasteita oli esimerkiksi kirjanpitoon, palkanlaskentaan ja asiakaslaskutukseen liittyvissä prosesseissa, mutta nämä haasteet johtuivat siitä, että yli 30 organisaatiosta siirtyi henkilöstöä ja toimintoja yhteen, uuteen organisaatioon hyvin lyhyessä aikataulussa”, Pohteen konsernipalveluiden johtaja Jouko Luukkonen avaa.

Se, että kaikista siirtyneistä, noin 18 500 henkilöstä olisi saatu ajantasaiset palkkatiedot tiettynä päivänä oli mahdoton tehtävä, johon oli varauduttu niin Monetrassa kuin Pohteellakin. Normaalitilanteeseen päästiin loppuasiakkaille näkyvissä prosesseissa kuitenkin kesään mennessä, mikä on mittakaava muistaen kelpo aikataulu. ”Liikkuvia osia oli paljon ja teimme yhteisen varautumissuunnitelman. Monetra varautui osaltaan hyvin. Siirtyvistä organisaatioista saatiin tiedot ajan tasalle kohtalaisen nopeasti ja virheet jäivät laajemmin tarkastellen vähäisiksi”.

Saumaton inhouse-yhteistyö vapauttaa keskittymään ydintehtäviin

Vuosien varrella yhteistyö on syventynyt, ja haastavienkin organisaatiomuutosten myötä asiakkuussuhde on vain lujittunut. ”Teemme arjessa hyvin tiivistä yhteistyötä. Näen, että Monetra toimii yhteistyökumppanina yhtä saumattomasti kuin se olisi Pohteen oma talous- ja henkilöstöhallinnon yksikkö, hyvin kiinteänä osana toimintaamme”, kertoo Jouko Luukkonen. Hän kiittelee myös tulkkipalvelun toimivaa palvelukokonaisuutta. Pohteella on useita inhouse-kumppaneita hoitamassa hyvinvointialueen tarvitsemia palveluita. Pohteen strategian mukaisesti inhouse-yhtiöitä käytetään silloin, kun niiden kautta voidaan saada asiantuntemusta, kustannustehokkuutta sekä yhteistyön tuomia etuja.

Erityisalojen, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuotanto on viisasta antaa sidosyksikön hoidettavaksi, sillä näin saadaan käyttöön erikoisosaamista ja volyymietuja. ”Omistajaohjauksen kautta voimme varmistaa, että nämä toteutuvat ja yhtiöt ovat sitoutuneita yhteistyöhön”, Luukkonen kertoo. Pohteen näkökulmasta inhouse-asema toimii hänen nähdäkseen hyvin: ”Niin asiakkaan kuin omistajankin tavoitteet ovat yhteneväiset ja ohjausvaltamme on riittävä ja toimiva. Tältä pohjalta yhteistyötämme on hyvä jatkaa”.

 

Tule meille asiakkaaksi