Slide

Aija Suntioinen, Talousjohtaja, KSSHP

"Monetra tuntee sairaanhoitopiirien tarpeet ja vahvana toimijana varmistaa laadun ja kustannussäästöt."

Case KSSHP

”Monetra vakuutti osaamisellaan kaikilla osa-alueilla ensi tapaamisesta lähtien, ja heidän pitkäaikainen kokemuksensa terveydenhuollon taloushallinnosta viritti odotuksia. Yhdessä pystymme varmasti ratkomaan haastaviakin tilanteita.”

Aija Suntioinen
Talousjohtaja
KSSHP


Uusi sairaala ja uudet tuulet

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri saa uuden keskussairaalan Jyväskylään vuonna 2020. Kokonaan uusi sairaala tulee palvelemaan keskisuomalaisia uusin toimintamallein, joita on suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa ja jotka kiteytyvät potilaan hoidon ympärille. ”500 miljoonaa maksava uusi sairaala Nova tarvitsee toimintaansa paljon uusia ratkaisuja ja taloushallinnon puolelta niitä tulee tarjoamaan Monetra”, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talousjohtaja Aija Suntioinen.

Monetra vakuutti heti

Suntioinen on ollut alusta alkaen mukana selvitystyössä sairaanhoitopiirin liittymisestä Monetra Keski-Suomen osakkaaksi. Monetra oli toimijana tuttu hänelle jo Monetran Tulkkipalveluista, joita sairaala oli aktiivisesti käyttänyt vuosia. Heti valmistelutyön alussa nousi esiin paljon synergiaetuja muiden Monetra-konsernin sairaanhoitopiirien kanssa. ”Meillä on aito intressi kehittää yhdessä toimivaa kokonaisuutta, joka palvelee meitä kaikkia”, Suntioinen toteaa ja jatkaa: ”Monetra vakuutti osaamisellaan kaikilla osa-alueilla ensi tapaamisesta lähtien, ja heidän pitkäaikainen kokemuksensa terveydenhuollon taloushallinnosta viritti odotuksia. Yhdessä pystymme varmasti ratkomaan haastaviakin tilanteita.”

Varmuus peruspalveluista

Liittymisestä Monetraan yksi avaintekijöistä oli varmuus siitä, että kaikki peruspalvelut säilyvät ennallaan, eikä näkyvää muutosta tule. Tämän varmistaa entisen osaavan henkilökunnan siirtyminen monetralaisiksi. ”Monetrassa pidetään hyvää ammattitaitoa yllä kouluttamalla henkilökuntaa koko ajan, ja myös uusien työntekijöiden mukana siirtyy uusia toimintamalleja ja käytäntöjä hyödyttämään koko organisaatiota”, huomioi Suntioinen. Tämä kaikki luo luottavaista ilmapiiriä tuleville muutoksille.

Robotiikka luo mahdollisuuksia

Monetrassa rutiinitoimien automatisointi, robotiikka, on ollut osa yrityksen strategiaa jo pitkään. Sen vuoksi Monetra on ollut aktiivisesti mukana tutkimassa, kuinka talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita voidaan automatisoida. Tämä vapauttaa asiantuntijoiden aikaa ja energiaa. Näin he voivat keskittyä asiakkaiden oleellisiin tarpeisiin ja luoda parempaa palvelua: ”Robotiikka tulee avaamaan mahdollisuuksia, joita emme vielä osaa edes kuvitella.”

Neljän suora

Nyt kun Monetra-konsernin alueyhtiöiden asiakkaiksi yhdistyy neljä sairaanhoitopiiriä, voidaan puhua jo varsin suuresta kokonaisuudesta Suomen terveydenhuollon piirissä. ”Kun näiden toimijoiden osaaminen ja kokemus tuodaan yhteen, eivät tulevaisuuden arvaamattomatkaan haasteet ole ylivoimaisia”, toteaa Suntioinen.

Työ yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi on monin tavoin palkitsevaa – se luo parempaa palvelua ja tehokkaampaa taloudenhoitoa osakkaille ja tekee Monetrasta menestyjän tulevaisuudessakin.

Tule meille asiakkaaksi