Slide

Ajankohtaista

13 huhtikuun, 2023

Pohteen palkanlaskennan virheitä korjataan täydellä teholla

Monetra Oulu Oy:n asiakkuuden, Pohteen palkanmaksussa on ilmennyt kokonaismäärästä noin viiden prosentin osalta virheitä, joiden taustalla on mm. tiedonsiirtoon liittyviä haasteita. Vuodenvaihteessa Pohteelle siirtyi noin 18 500 henkilöä 36 organisaatiosta, joiden tiedot tulivat 18:sta eri palkkausjärjestelmästä. Näiden tietojen yhteensovittaminen on ollut hyvin monimutkaista, vaikka muutokseen pyrittiin varautumaan mahdollisimman hyvin.

Huhtikuun alussa Monetra Oulu Oy:n palkanlaskentapalveluiden Pohde-tiimissä on selvitelty erityisesti sosiaali-, terveys- ja pelastusalan palkanlaskentaan painottuvia virheitä ja korjattu niitä. ”Näillä aloilla kokonaispalkka muodostuu monesta osasta, kuten erilaisista lisistä. Kokonaispalkan virheellisyys johtuu useimmiten siitä, että tiettyjä osia ei ole mennyt oikea-aikaisesti maksuun. Lisäksi tehtäväkohtaisissa palkoissa on jo syksyn aikana tapahtunut muutoksia, joita ei ole aina saatu ajantasaisesti järjestelmään. Näiden virheiden korjaamista ja maksuun menoa selvittelemme tiiviissä yhteistyössä Pohteen kanssa. Virheiden määrä on selkeässä laskussa”, Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kauppi kuvaa.

Vähäisetkin virheet aiheuttavat harmia palkansaajan arkeen

Pohteen palkanlaskennassa maaliskuun aikana oli virheellisiksi ilmoitettu 1,4 % kokonaismäärästä noin 33 000 palkkalaskelmasta. Virheellisiksi ilmoitetuista palkoista 56 ilmoitusta on koskenut kokonaan puuttuvaa palkkaa. ”Nämä palkat menevät maksuun viipymättä, kun palkanmaksuun tarvittavat tiedot on saatu Monetralle. Vaikka suuressa kuvassa palkanmaksuvirheet koskettavatkin pienehköä joukkoa, virheet palkanmaksussa ovat aina vakavia ja sillä on suuret vaikutukset yksilötasolla arkielämässä. Huolehdimme, että saamme virheet korjatuksi asiallisesti ja nopeasti”, Kauppi kertoo.