Slide

Kuopion kaupunki

Palkat

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
palvelunumero 044 791 8195
palkat.kuopio@monetra.fi

Kasvun ja oppimisen palvelualue
palvelunumero 044 791 8192
palkat.koulut.kuopio@monetra.fi
palkat.paivahoito.kuopio@monetra.fi

Kaupunkiympäristön palvelualue
palvelunumero 044 791 8195
palkat.kuopio@monetra.fi

Elinvoima- ja konsernipalvelu
palvelunumero 044 791 8195
palkat.kuopio@monetra.fi

Lomituspalvelu
palvelunumero 044 791 8193
palkat.lomitus.kuopio@monetra.fi

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet
palvelunumero 044 791 8193
palkat.perusturvajaterveys.kuopio@monetra.fi

Pohjois-Savon Pelastuslaitos
palvelunumero 044 791 8195
palkat.kuopio@monetra.fi

Tilapalvelut
palvelunumero 044 791 8195
palkat.kuopio@monetra.fi

Avustajakeskus
palvelunumero 044 791 8001
avustajakeskus.kuopio@monetra.fi

Luottamustoimi
palvelunumero 044 791 8193
palkat.luottamustoimi.kuopio@monetra.fi

Pääkäyttäjät

Personec
palvelunumero 044 791 8090
personec-paakayttajat.pohjois-savo@monetra.fi

Nepton
nepton.pohjois-savo@nepton.fi

Ostolaskut

palvelunumero 044 791 8145
ostolaskut.kuopio@monetra.fi

Laskutustiedot
Verkkolaskutusosoitteisto

Laskutus, myyntireskontra ja maksuliikenne

palvelunumero 044 791 8147
laskutus.kuopio@monetra.fi
maksuliikenne.kuopio@monetra.fi

Kirjanpito

kirjanpito.kuopio@monetra.fi

Kirjanpitäjät:

Anneli Koponen 044 791 8101
kirjanpito, tilinpäätös, käyttöomaisuuskirjanpito

Heini Piironen 044 791 8121
kirjanpito, tilinpäätös, konsernitilinpäätös

Kirsi Räsänen, 044 791 8150
kirjanpito, tilinpäätös, konsernitilinpäätös

Teemu Tirkkonen, 044 791 8149
kirjanpito, tilinpäätös, konsernitilinpäätös

Postiosoitteet

Palkat
Kuopion kaupunki/palkat
PL 3011
70090 Monetra

Kuopion kaupunki/Avustajakeskus
PL 3020
70090 Monetra

Myyntireskontra
Kuopion kaupunki/Laskutus ja perintä
PL 3022
70090 Monetra

Ostolaskut
Tilapalvelut, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kasvun- ja oppimisen palvelualue, Kaupunkiympäristön palvelualue, Vetovoimaisuuden palvelualue, Kuntatekniikka liikelaitos
PL 3016
70090 Monetra

Terveydenhoidon palvelualue, Perusturvan palvelualue, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Kallaveden työterveyshuolto
PL 3017
70090 Monetra