Slide

Kuopion kaupunki

Palkat

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
palvelunumero 044 791 8195
palkat.kuopio@monetra.fi

Kasvun ja oppimisen palvelualue
palvelunumero 044 791 8192
palkat.koulut.kuopio@monetra.fi
palkat.paivahoito.kuopio@monetra.fi

Kaupunkiympäristön palvelualue
palvelunumero 044 791 8195
palkat.kuopio@monetra.fi

Elinvoima- ja konsernipalvelu
palvelunumero 044 791 8195
palkat.kuopio@monetra.fi

Lomituspalvelu
palvelunumero 044 791 8193
palkat.lomitus.kuopio@monetra.fi

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet
palvelunumero 044 791 8193
palkat.perusturvajaterveys.kuopio@monetra.fi

Pohjois-Savon Pelastuslaitos
palvelunumero 044 791 8195
palkat.kuopio@monetra.fi

Tilapalvelut
palvelunumero 044 791 8195
palkat.kuopio@monetra.fi

Avustajakeskus
palvelunumero 044 791 8001
avustajakeskus.kuopio@monetra.fi

Luottamustoimi
palvelunumero 044 791 8193
palkat.luottamustoimi.kuopio@monetra.fi

Pääkäyttäjät

Personec
palvelunumero 044 791 8090
personec-paakayttajat.pohjois-savo@monetra.fi

Nepton
nepton.pohjois-savo@nepton.fi

Ostolaskut

palvelunumero 044 791 8145
ostolaskut.kuopio@monetra.fi

Laskutustiedot
Verkkolaskutusosoitteisto

Laskutus, myyntireskontra ja maksuliikenne

palvelunumero 044 791 8147
laskutus.kuopio@monetra.fi
maksuliikenne.kuopio@monetra.fi

Kirjanpito

kirjanpito.kuopio@monetra.fi

Kirjanpitäjät:

Anneli Koponen 044 791 8101
kirjanpito, tilinpäätös, käyttöomaisuuskirjanpito

Heini Piironen 044 791 8121
kirjanpito, tilinpäätös, konsernitilinpäätös

Teemu Tirkkonen, 044 791 8149
kirjanpito, tilinpäätös, konsernitilinpäätös

Postiosoitteet

Palkat
Kuopion kaupunki/palkat
PL 3011
70090 Monetra

Kuopion kaupunki/Avustajakeskus
PL 3020
70090 Monetra

Myyntireskontra
Kuopion kaupunki/Laskutus ja perintä
PL 3022
70090 Monetra

Ostolaskut
Tilapalvelut, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kasvun- ja oppimisen palvelualue, Kaupunkiympäristön palvelualue, Vetovoimaisuuden palvelualue, Kuntatekniikka liikelaitos
PL 3016
70090 Monetra

Terveydenhoidon palvelualue, Perusturvan palvelualue, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Kallaveden työterveyshuolto
PL 3017
70090 Monetra