Slide

Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja, Kuopion kaupunki

"Monetra on ollut meille todella hyvä ratkaisu."

Case Kuopion kaupunki

Monetra on Kuopion kaupungille tärkeä kumppani talous- ja palkkahallinnossa. Isona konsernina Monetra tuo paljon erilaisia hyötyjä ja varmuutta, ja kokonaisuutena Monetra on pystynyt vastaamaan kaupungin tarpeisiin hyvin. Tulevaisuudessa yhteistyötä on tarkoitus entisestään syventää.

Kuopion kaupunki on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jossa on hieman alle 120 000 asukasta.

– Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja teemme mittavia investointeja esimerkiksi liikuntaan. Olemme hyvän elämän pääkaupunki, kuten strategiamme motto sanoo, hymyilee Kuopion kaupungin talousjohtaja Pauliina Pietikäinen

Tiimit varmistavat saatavuuden

Kuopion kaupunki tekee Monetran kanssa läheistä yhteistyötä talous- ja palkkahallinnon osalta.

– Monetra on ollut meille todella hyvä ratkaisu. Olemme saaneet monipuolista talous- ja henkilöstöhallinnon palvelua. Monetrassa on mukana myös muita kuntia, kaupunkeja ja kuntayhtymiä maanlaajuisesti, jolloin saamme tällaisen suuremman konsernin tuomat hyödyt myös omiin palveluihimme, Pietikäinen kertoo.

– Monetralla työskentelee tiimejä, joissa esimerkiksi Kuopion kaupungin kirjanpitoa hoitaa useampi henkilö. Voimme olla aina varmoja siitä, että siellä on aina useampi henkilö, joka on tietoinen kaupunkimme asioista. He pystyvät tarvittaessa poissaolotilanteessa tuuraamaan toinen toisiaan, Pietikäinen jatkaa.

Toimintaa kehitetään yhteisien projektien kautta

Yhdessä Monetran kanssa on viety esimerkiksi yleisesti raportointiin ja viranomaisraportointiin liittyviä projekteja. Näiden projektien yhteydessä on muun muassa otettu käyttöön tai kehitetty erilaisia tietojärjestelmiä.

– Monetra on ollut merkittävästi mukana näissä projekteissa, Pietikäinen toteaa.

– Haluamme myös tulevaisuudessa jatkaa hyvää yhteistyötä Monetran kanssa. Toivomme heiltä entistä enemmän asiantuntijuutta. Tulevaisuudessa korostuvat varmasti entistä vaativammat taloushallinnon tehtävät ja projektiosaamiseen liittyvät tehtävät, Pietikäinen kiteyttää.