Slide

Meille töihin

Haussa juuri nyt

Ei avoimia hakuja juuri nyt


Meille töihin

Me monetralaiset olemme rohkeita asiantuntijoita ja vastuullisia kumppaneita niin toisillemme kuin asiakkaillemmekin. Etsimme jatkuvasti uusia toimintatapoja hoitaa asiat paremmin. Huolehdimme yhdessä siitä, että Monetra on hyvä paikka tehdä työtä. Jos tunnistat itsesi edellisestä, lähetä avoin hakemus sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@monetra.fi. Lisää otsikkokenttään tunnistetieto “Avoin hakemus Monetra Pirkanmaa”.

Monetralaisena saat monenlaisia etuja: käytössämme on liikunta- ja kulttuurietu, kattavat työterveyspalvelut, lounas- ja kahvietu, monipuolinen ja ammatillisen kehittymisen mahdollistava koulutustarjonta, työnkierto, korkea asiakastyytyväisyys sekä joustava työaika. Tarjoamme joustavia työntekomahdollisuuksia – työtehtävämme eivät aina ole paikkasidonnaisia. Suosimme etätyötä ja mahdollistamme työskentelyn eri toimipaikoissamme.

Työpaikkailmoitukset

elokuu 12, 2019

Laskutussihteeri

Haemme ammattitaitoiseen joukkoomme LASKUTUSSIHTEERIÄ Avoinna olevassa mielenkiintoisessa ja vastuullisessa tehtävässä vastaat yhtenä tiimin jäsenenä asiakkaidemme laskutuksen tehtäväkokonaisuuksista. Työn hoitamisessa käytetään päivittäin monipuolisesti eri tietojärjestelmiä ja tehtäviin voi kuulua myös järjestelmien pääkäyttäjätehtäviä. Oleellinen osa työtä on myös eri kanavissa tapahtuva asiakaspalvelu. Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvan tutkinnon ja työkokemuksen lisäksi hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Arvostamme etenkin positiivista asennetta sekä haluasi oppia ja kehittää omaa osaamistasi. Haluat vastuullisen tehtävän, jossa toimit asiakaslähtöisenä asiantuntijana etsien asiakkaalle lisäarvoa tuovia ratkaisuehdotuksia. Tarjoamme sinulle innostavan tehtävän kasvavassa yrityksessä kuntatoimijoiden luottokumppanina. Me monetralaiset olemme rohkeita asiantuntijoita ja vastuullisia kumppaneita niin toisillemme kuin asiakkaillemmekin, ja kannustamme sinua kehittämään osaamistasi. Huolehdimme yhdessä siitä, että Monetra on hyvä paikka tehdä työtä. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja siinä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Palkkaus ja muut sopimusehdot Avaintates-työehtosopimuksen mukaan. Henkilöstöetuina meillä on mm. joustava työaika, lounasetu ja e-passi. Työpaikka sijaitsee Jyväskylässä. Työ alkaa mahdollisimman pian. Voit täyttää sähköisen hakemuksen kohdasta "Hae työpaikkaa". Mikäli hakemusta ei ole mahdollista täyttää sähköisesti, toimita kirjallinen hakemus osoitteeseen Monetra Oy/Rekrytointipalvelut, Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu. Hakemukset on toimitettava 30.8.2019 klo 16.00 mennessä.

kesäkuu 20, 2019

Asiantuntija, taloushallinto

Me tunnemme Suomen - sinä Kainuun? Haemme Monetra Oulu Oy:lle taloushallinnon ASIANTUNTIJAA toimimaan erityisesti kainuulaisten asiakkaidemme kanssa. Työtehtävä ei ole paikkasidonnainen, joten tarjoamme joustavia työntekomahdollisuuksia, suosimme etätyötä ja mahdollistamme työskentelyn eri toimipaikoissamme. Kyseessä on mielenkiintoinen ja vastuullinen tehtävä, jossa pääset näyttämään ja kehittämään osaamistasi kasvavan organisaation mukana. Asiantuntijan tehtäväkenttään sisältyvät taloushallinnon asiantuntijan sekä kirjanpidon tehtävät laaja-alaisesti. Työ käsittää niin kirjanpitoon, tilinpäätöksiin, viranomaisraportointiin kuin verotukseenkin liittyviä tehtäviä. Lisäksi työnkuvaan kuuluvat vahvasti tulevaisuuden taloushallinnon asiantuntijan tehtävät, kuten talousarvion ja budjetin laadinta, liiketoiminnan seuranta ja raportointi sekä taloudellisten tietojen analysointi ja esittäminen. Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulu- tai opistoasteen tutkintoa sekä aikaisempaa työkokemusta vaativista taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävistä - myös konsernitilinpäätöksestä. Eduksi luetaan KLT- tutkinto tai valmius suorittaa kyseinen tutkinto. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää verolainsäädännön ja yhtiöoikeuden tuntemusta, taloushallinnon ja laskentatoimen kattavaa hallintaa, kykyä ymmärtää asiakasyrityksen toiminnan ja taloudellisten lukujen välinen yhteys sekä taitoa tulkita ja esittää taloudellinen tieto oikein ja selkeästi. Me monetralaiset olemme rohkeita asiantuntijoita ja vastuullisia kumppaneita niin toisillemme kuin asiakkaillemmekin. Tehtävässä tarvitaan tarkkuutta, joustavuutta, paineensietokykyä, ongelmanratkaisukykyä, positiivista asennetta, hyviä asiakaspalvelu- ja tiimityötaitoja, projektiosaamista ja kykyä analyyttiseen ajatteluun. Etsimme jatkuvasti uusia toimintatapoja tehdä asiat paremmin ja siksi odotamme myös sinulta halua kehittää työtäsi ja kehittyä työssäsi. Monetralaisena saat monenlaisia etuja: käytössäsi ovat liikunta- ja kulttuurietu, pitkät lomat, kattavat työterveyspalvelut, lounas- ja kahvietu, työkierto, korkea asiakastyytyväisyys, joustava työaika, monipuolinen ja ammatillisen kehittymisen mahdollistava koulutustarjonta sekä yleisesti kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen kannustava kulttuuri. Meillä urapolut avautuvat paitsi taitojen syventämisen myös niiden laajentamisen kautta, avainasemassa on oma kiinnostuksesi kehittyä! Huolehdimme yhdessä siitä, että Monetra on hyvä paikka tehdä työtä, joka päivä. Työnantajana olemme reilu ja mutkaton - noudatamme organisaatiossamme AVAINTES:iä. Paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä, joten toimi nopeasti! Voit täyttää sähköisen hakemuksen kohdasta "Hae työpaikkaa". Mikäli hakemusta ei ole mahdollista täyttää sähköisesti, toimita kirjallinen hakemus osoitteeseen Monetra Oy/Rekrytointipalvelut, Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu. Hakemukset on toimitettava 30.8.2019 klo 15.00 mennessä.

kesäkuu 20, 2019

Asiantuntija, henkilöstöhallinto

Me tunnemme Suomen - sinä Kainuun? Haemme Monetra Oulu Oy:n palkanlaskennan tiimiin ASIANTUNTIJAA, vastuualueenaan erityisesti kainuulaisten asiakkaiden henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan kokonaistilanteen hallinnointi ja kehittäminen sekä asiakasraportointi. Työtehtävä ei ole paikkasidonnainen, joten tarjoamme joustavia työntekomahdollisuuksia, suosimme etätyötä ja mahdollistamme työskentelyn eri toimipaikoissamme. Tehtävässään asiantuntija toimii asiakkaan suuntaan ensisijaisena kontaktipisteenä palkanlaskennan erityiskysymyksissä ja tavanomaisesta palkanlaskennasta poikkeavissa toimeksiannoissa (mm. raportoinnin hallinta). Vastuullaan hänellä on asiakasraportointi sekä asiakkaan kokonaistilanteen hallinta ja hän osallistuu mm. yhteistyöpalavereihin ja työpalavereihin. Asiantuntijan tehtävänä on tarvittaessa antaa henkilöstöasiantuntijapalvelua asiakkaille sisältäen mm. TES-palkankorotuksiin vaikuttavat tekijät, henkilöstötilinpäätökseen sekä henkilöstösuunnitteluun liittyvät asiat. Tehtävään kuuluu myös palvelun jatkuva kehittäminen. Työajasta n. 50 % on palkanlaskennan tehtäviä. Me monetralaiset olemme rohkeita asiantuntijoita ja vastuullisia kumppaneita niin toisillemme kuin asiakkaillemmekin. Edellytämme tehtävässä soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkintoa sekä työkokemusta henkilöstö- ja palkkahallinnon tehtävistä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmien osaamista sekä vahvaa IT-osaamista. Tehtävässä tarvitaan myös projektiosaamista ja koulutusvalmiutta, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä kiinnostusta jatkuvaan prosessin laadun parantamiseen. Etsimme jatkuvasti uusia toimintatapoja tehdä asiat paremmin ja siksi odotamme myös sinulta halua kehittää työtäsi ja kehittyä työssäsi. Monetralaisena saat monenlaisia etuja: käytössäsi ovat liikunta- ja kulttuurietu, pitkät lomat, kattavat työterveyspalvelut, lounas- ja kahvietu, työkierto, korkea asiakastyytyväisyys, joustava työaika, monipuolinen ja ammatillisen kehittymisen mahdollistava koulutustarjonta sekä yleisesti kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen kannustava kulttuuri. Meillä urapolut avautuvat paitsi taitojen syventämisen myös niiden laajentamisen kautta, avainasemassa on oma kiinnostuksesi kehittyä! Huolehdimme yhdessä siitä, että Monetra on hyvä paikka tehdä työtä, joka päivä. Työnantajana olemme reilu ja mutkaton - noudatamme organisaatiossamme AVAINTES:iä. Paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä, joten toimi nopeasti! Voit täyttää sähköisen hakemuksen kohdasta "Hae työpaikkaa". Mikäli hakemusta ei ole mahdollista täyttää sähköisesti, toimita kirjallinen hakemus osoitteeseen Monetra Oy/Rekrytointipalvelut, Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu. Hakemukset on toimitettava 30.8.2019 klo 15.00 mennessä.