Vaihde arkisin klo 8-16: (08) 5586 7800

Palvelut

Laskutus

Monetra Tulkkipalvelu laskuttaa tulkkaus- ja käännöskustannukset pääsääntöisesti palvelun tilaajalta. Jos viranomaiset keskenään sopivat, lasku voidaan osoittaa muualle kuin palvelua käyttävään organisaatioon. Epäselvissä tilanteissa tilaaja-organisaatio on aina velvollinen suorittamaan laskun. Pyydämme teitä selvittämään maksujärjestelyt ennen palvelun tilaamista epäselvyyksien välttämiseksi. Tarkistakaa, että tulkkipalvelu saa oikeellisen laskutusosoitteen ja ilmoittakaa tilausvaiheessa, jos haluatte laskulla näkyvän viite- tai lisätietoja. Tulkkaus- ja käännöskustannuksiin voi hakea korvausta TE-keskukselta VN:n päätöksen 512/1999 § 5 mukaisesti, silloin kun asioimistulkkausta tai käännöstä tarvitseva on turvapaikanhakija, pakolainen tai on saanut oleskeluluvan turvapaikkaprosessin kautta.

Tulkkausten laskutus

Tulkkaus laskutetaan aina vähintään tilatun ajan mukaan. Pääsääntöisesti laskutetaan paikan päällä tapahtuvassa tulkkauksessa jokainen alkava tunti ja etätulkkauksessa jokainen alkava puoli tuntia. Erillissopimukset muodostavat poikkeuksen näihin laskutusperusteisiin. Tulkkaus laskutetaan aina tilaajaviranomaiselta, ellei tilausvaiheessa erikseen ilmoiteta muuta laskutusosoitetta.

Jos edestakainen matka tulkkauspaikalle kestää yli neljä tuntia, tilaajalta laskutetaan vähintään kolme tulkkaustuntia, vaikka todellinen tulkkausaika olisikin lyhyempi.

Matka- ja majoittumiskustannukset laskutetaan tilaajalta todellisten kustannusten mukaan.

Tilaajalta laskutetaan korvaus matka-ajasta sekä mahdolliset päivärahat ja kilometrikorvaukset. Tulkin kotikaupungin ulkopuolelle suuntautuvista tulkkausmatkoista veloitamme matka-ajasta 20 €/h. Päivärahojen ja kilometrikorvausten suuruus määräytyy voimassaolevan työehtosopimuksen mukaan vuosittain.

Käännösten laskutus

Käännösten laskutusperusteena on valmis käännössivu 1560 merkkiä. Laskutamme jokaiselta alkavalta sivulta hinnaston mukaisen hinnan. Käännössivun hinta määräytyy käännettävän materiaalin vaativuustasosta sekä kääntäjän saatavuudesta. Jos joudumme käyttämään yhteistyökumppaniamme (toista tulkkikeskusta) käännöstoimeksiantoon, käännössivun hintaan vaikuttaa alihankkijan hinnasto. Tästä sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa. Varmistakaa käännössivun hinta käännöskoordinaattorilta ennen toimeksiannon tilausta.

Käännöstoimeksiannon peruminen

Käännöstoimeksiannon perumisesta laskutetaan, mikäli käännöstyö on aloitettu. Vähimmäislaskutus on yksi sivu tai jo käännetyn sivumäärän mukainen.

Löydä oma asiantuntijasi – valitse oma organisaatiosi

Kuntatoimijan ketterä luottokumppani Monetra tarjoaa täsmäratkaisuja kuntien tarpeisiin. Monetra Tulkkipalvelu toimii Oulussa ja Jyväskylässä.