Vaihde arkisin klo 8-16: (08) 5586 7800

Palvelut

Lainsäädäntö

Tulkkaamisesta ja kääntämisestä on mainintoja monessa kohtaa Suomen lainsäädäntöä.
Lakitekstit löytyvät oikeusministeriön ylläpitämästä FINLEX-säädöstietopankista.

 • Hallintolaki 6.6.2003/432 26 §
 • Kielilaki 6.6.2003/423 10 § ja 18 §
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 5 §
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
  (785/1992) 3 § ja 5 §
 • Hallintomenettelylaki (598/1982) 22 §
 • Laki hallintomenettelylain muuttamisesta
  (589/1996) 22 §
 • Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 77 §
 • Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 4 luku 39 §
 • Esitutkintalaki (449/1987) 37 §
 • Ulkomaalaislaki (378/1991) 68 §
 • Ulkomaalaisasetus (142/1994) 31 §
 • Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)
 • Laki yleisestä oikeusavusta (104/1998) 2 § ja 18 §
 • Perusopetuslaki (628/1998) 31 §
 • Yhdenvertaisuuslaki

Löydä oma asiantuntijasi – valitse oma organisaatiosi

Kuntatoimijan ketterä luottokumppani Monetra tarjoaa täsmäratkaisuja kuntien tarpeisiin. Monetra Tulkkipalvelu toimii Oulussa ja Jyväskylässä.