Slide

Palvelut

Henkilöstöhallinto: Personec F, ESS ja OSS

Palkkahallinnon ohjelmiston, Personec F -tuoteperheen F ESS  täydentyy sujuvasti henkilöstöjohtamisen työvälineellä OSSilla. OSS tarjoaa monipuoliset työvälineet palkanlaskentaan, henkilöstö- ja työsuhdetietojen sekä loma- ja poissaolotietojen ylläpitoon.

OSSi kattaa henkilöstön kehittämisessä osaamisten, taitojen ja koulutusprosessien hallinnan, erilaiset keskustelut sekä tavoitteiden seurannan.

OSSin käyttöönotto hoituu nopeasti ja käyttöä voi laajentaa pala kerrallaan joustavasti organisaation oman aikataulun mukaan. Valmiit parhaiden käytäntöjen mallit keventävät käyttöönottoa entisestään. Nopeimmillaan saat OSSin käyttöön muutamassa viikossa. OSSin selkeillä ja automatisoiduilla prosesseilla tehostat henkilöstön kehittämistä organisaatiossasi.

Osaaminen

OSSilla voit seurata ja suunnitella osaamisen kehittämistä monella eri tavalla. Voit määrittää ja mitata henkilöstön strategisia osaamisia sekä saada näistä kattavat raportit osaamisen tilasta. OSSi tarjoaa myös innovatiivisen mahdollisuuden kartoittaa kaikkia henkilöstön taitoja kattavasti siten, että henkilöstö itse määrittä ne laajasta yli 7000 erilaisesta taidosta. Taitojen kehitystä voidaan seurata ajallisesti ja tietoja voidaan hyödyntää myös esim. rekrytoinneissa, urasuunnittelussa, projekteissa ja työvuorosuunnittelussa. Näin taitojen keräys voidaan jalkauttaa organisaatioon ilman ylimääräistä työtä esimiehille tai henkilöstöhallinnolle.

Koulutukset

OSSi tehostaa koulutusten hallintaa ja säästää aikaa, kun koulutusten hallinnan prosessit voidaan automatisoida ja vähentää manuaalisia työvaiheita. OSSi automatisoi mm. koulutustarpeiden keräyksen, ilmoittautumiset koulutuksiin, esimieshyväksynnät, materiaalien ylläpidon, palautteiden seurannan sekä koulutusrekisterin ylläpidon. OSSin kautta saadaan myös koulutuskorvausta varten valmis raportti tilikauden päätteeksi. Raportoinnin kautta näet mm. tiedot ilmoittautuneista henkilöistä, kustannusseurannan, kattavan koulutusrekisterin sekä umpeutuvat pätevyydet.

Keskustelut

OSSin kautta organisaatio voi käydä kahdenkeskeisiä keskusteluita kuten; kehityskeskusteluita, varhaisen puuttumisen, tulokeskustelut, lähtökeskustelut tai muita keskusteluita. OSSin kautta voidaan myös käydä ryhmäkeskusteluita ja laatia perehdytyslomakkeita. Asiakas voi itse rakentaa haluamansa lomakkeet OSSiin ilman rajoituksia ja julkaista ne käyttäjille. Esimiehet ja henkilöt kuittaavat sisällöt sähköisesti. Lomakkeet pysyvät tallessa OSSissa keskitetysti ja henkilöstöhallinto voi seurata niiden edistymistä reaaliajassa.

Tavoitteet

OSSi hoitaa myös suorituksen johtamisen. Esimiehet voivat määrittää henkilökohtaisia tavoitteita omalle henkilöstölleen ja voivat seurata niiden täyttymistä pitkin vuotta dynaamisesti. Henkilöstöhallinto seuraa koko organisaation tavoitteita ja voi raportoida näistä ylimmälle johdolle.

 

 

OSS:iin voitte ottaa käyttöön myös uuden Taidot-moduulin. Taidot-moduuli tuo tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä organisaation osaamisen tunnistamiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen.

Personec F OSSi Taidot-moduuli tarjoaa uuden innovatiivisen tavan kartoittaa ja seurata taitojen kehittymistä organisaatiossa. OSSin uudesta Taidot-moduulista löytyy yli 6500 erillistä taitoalueittain luokiteltua yksittäistä taitoa ja määrä kasvaa koko ajan. Käyttäjät voivat valita lisätä näistä itselleen helposti taitoja rajattomasti. Taidot arvioidaan tähtiluokituksella ja myös puuttuvien taitojen lisäys on mahdollista. Taitojen hakeminen ja lisääminen on nopeaa intuitiivisen käyttöliittymän avulla. Tuloksia voidaan tarkastella myös graafisesti.

Miksi ottaa käyttöön Taidot-moduuli? 

Henkilöstöhallinto, johto, esimiehet ja työntekijät hyötyvät uudesta Taidot-moduulista monin eri tavoin, kuten esimerkiksi:

  • sen avulla voidaan kartoittaa koko henkilöstön taidot kattavasti
  • taitojen ja taitoalueiden kehitystä voidaan seurata ajallisesti grafiikan avulla
  • saadaan koko henkilökunnan taidot paremmin käyttöön
  • edesauttaa työvuoro, projekti ja henkilöstö- sekä urasuunnittelua, kun henkilöitä voidaan etsiä taitojen, kustannuspaikkojen ja/tai nimikkeiden kautta
  • edesauttaa hiljaisen tiedon seurantaa ja sen poistumista organisaatiosta
  • voidaan seurata myös henkilöstöltä puuttuvia taitoja
  • taitojen määritys innostaa henkilöstöä kehittämään omia taitojaan ja nostaa työmotivaatiota.

Taidot-osio on helppo ottaa käyttöön nopeasti ja tehokkaasti. Jos kiinnostuit OSSin uudesta Taidot-moduulista, ota yhteyttä omaan Monetra-asiakkuuspäällikköösi, niin järjestämme organisaatiollenne esittelyn.