Vaihde arkisin klo 8-16: (08) 5586 7800

Palvelut

Asiantuntijapalvelut

Asiakirja- ja tietosuojapalvelut

Sähköisyyttä ja sujuvuutta arkistointiin ja asiakirjahallintoon. Ohjaamme ja avustamme julkishallinnon ja yhteisöjen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ajanmukaistamisessa. Seulomme, järjestämme ja luetteloimme tarvittaessa asiakirjanne sekä laadimme yhteistyössä kanssanne tarvittavat tiedonohjaussuunnitelmat. Tietosuojapalveluissa ohjaamme ja avustamme EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisessa, seurannassa ja kehittämisessä.

Mikäli kiinnostuitte, voitte ottaa yhteyttä palvelujohtaja Jussi Kauppiin (etunimi.sukunimi@monetra.fi) ja puh. 044 703 0620.

Lakipalvelut

Kun tarvitset lakiasiantuntijaa, on apu lähellä. Monetran asiakkaat voivat tilata lakipalveluita lakimieheltämme Johanna Lahdenperältä (OTK, KTM). Johannan erikoisalaa ovat sopimus- ja hankintajuridiikka sekä hankintoihin liittyvä muutoksenhaku ja immateriaalioikeus.

Johannalla on yhteensä 10 vuoden työkokemus yhtiölakimiehen ja kaupungin lakimiehen tehtävistä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Tilattavissa on myös asiakaskoulutuksia yllä mainittuihin aloihin liittyen.

Yhteydenotot Johanna Lahdenperään sähköpostitse (etunimi.sukunimi@monetra.fi), puhelimitse 044 703 1111.

MoneTrail on työkalu organisaation prosessien kuvaukseen

Prosessien kuvaus on organisaatioiden selkoviestintää. Se on tärkeä työkalu organisaation johtamisessa ja suunnittelussa. Mallintaminen havainnollistaa kokonaisuuden ja sen avulla on helppo löytää mahdolliset epäselvyydet vastuunjaossa sekä selkeyttää ja tehostaa prosessin kulkua. Prosessin graafinen mallintaminen avaa organisaation toimintatapoja seikkaperäisesti omille työntekijöille esim. perehdytysvaiheessa, resurssien suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä. Myös järjestelmien toimittajat ja tilintarkastajat hyödyntävät prosessikaavioita.

Prosessikuva voi tuoda esille hyviä ja muualle organisaatioon sovellettavia toimintatapoja. Jotta tämä onnistuisi, on syytä pyrkiä yksiselitteiseen ja määrämuotoiseen kuvaustapaan, joka helpottaa prosessien seuraamista ja siten yhdenmukaistaa ja tehostaa organisaation sisäisiä toimintoja. Näin prosessikuva toimii ikään kuin karttana siitä, siitä miten eri tekemiset liittyvät toisiinsa.

Visuaalista ja sähköistä prosessikuvaa on vaivatonta esitellä. Siihen voi liittää kätevästi ohjeistuksia, kuvauksia, esityksiä tai lomakkeita hypertekstimuodossa. Prosessit kuvataan hierarkkisesti ja niiden linkittymisen toisiinsa näkee suoraan prosessipuun avulla. Aineistoon tutustuminen on erittäin helppoa ja päivityksiä voi tehdä nopeasti.

Monetrasta saat on asiantuntijan sekä projektien mallintamiseen tarkoitetun selainpohjaisen ohjelman.

Ota yhteyttä ja tiedustele lisää!
Saija Marjaniemi (saija.marjaniemi@monetra.fi), puh. 050 575 5642
Antti Lehtola (antti.lehtola@monetra.fi), puh. 050 576 0421


Ota yhteyttä

Löydä oma asiantuntijasi – valitse oma organisaatiosi

Kuntatoimijan ketterä luottokumppani Monetra tarjoaa täsmäratkaisuja kuntien tarpeisiin. Monetra Tulkkipalvelu toimii Oulussa ja Jyväskylässä.