Slide

Ajankohtaista

10 elokuun, 2023

Paljon on muuttunut yli kahdenkymmenen vuoden aikana, mutta koulusihteerin työ on silti yhtä tärkeää

Monetra Oulun viestintätiimi sai haastateltavakseen koulusihteerit Anna Nymanin sekä Marita Pekkalan. Koulusihteerihaastattelun ensimmäisessä osassa tutustumme koulusihteeri Marita Pekkalaan, sekä hänen työhönsä hieman tarkemmin.

Tiernan koulu on oululainen erityiskoulu, joka rakentuu kolmesta yksiköstä: Heinätori, Kajaanintulli sekä Leinonpuisto. Marita Pekkala toimii Tiernan koulun koulusihteerinä, tarkemmin ottaen Heinätorin ja Kasarmin yksikössä. Tiernan koulussa koulusihteereitä on yhteensä kolme, yksi jokaisessa yksikössä. Aiemmin erillään toimineet Heinätorin, Kajaanintullin ja Leinonpuiston koulut, sekä Sairaalakoulu yhdistyivät hallinnollisesti yhdeksi kouluksi vuonna 2017, ja se sai nimekseen Tiernan koulu. Maritan kokemus koulusihteerin työstä on ansiokas: hän on toiminut koulusihteerinä kahdenkymmenenviiden vuoden ajan ja vuodesta 2000 alkaen silloisen Leinonpuiston, nykyisen Tiernan koulun koulusihteerinä.

Yli kahdenkymmenen vuoden taival koulusihteerin pestissä viestii niin rautaisesta ammattiosaamisesta kuin viihtymisestä työssä. Vaihtelevat työpäivät ja omatoiminen työ on Maritan mieleen. Työpäivät sisältävät monipuolisesti tekemistä ja työtehtävät ovat moninaisia. Työ vaatii usean eri järjestelmän hallintaa, joiden avulla hoidetaan muun muassa laskutusta, tilauksia ja tiedoksiantoja eri tahoille. Työssä kirjoitetaan virkamääräyksiä, työsopimuksia ja päätöksiä, sekä ylläpidetään oppilasrekisteriä. Näiden lisäksi työ sisältää paljon perinteistä toimistotyötä: palavereja, sähköpostien lukemista ja niihin vastailua, sekä henkilökunnan ja huoltajien avustamista niin paikan päällä kuin etänä. Erityispuolen koulusihteerin työ on Maritan mukaan hyvin monipuolista ja siten mielenkiintoista. Oppilasarki on jokseenkin vaihtelevampaa, ja välillä eteen saattaa tulla tilanteita, jotka vaativat spontaania reagointia.

Marita Pekkala on toiminut koulusihteerinä kahdenkymmenenviiden vuoden ajan.

Paljon on muuttunut parin vuosikymmenen aikana. Maritan aloittaessa koulusihteerin työssä, oli työ itsenäisempää ja vaati hieman erilaista ponnistelua. Digitaalisten ratkaisuiden sijaan työ sisälsi paljon paperityötä. Työelämän muutos on saavuttanut myös koulusihteerin ammatin. Työ on hektisempää ja digitaaliset ratkaisut ovat olennainen osa koulusihteerin työtä – ja näiden lisäksi tiimityötä on huomattavasti enemmän. Yhteisöllisyys on tuonut helpotusta työhön ja Marita uskoo sen helpottavan ammatin omaksumista entistä nopeampaa. Oulussa koulusihteerit on jaettu tiimialueisiin, ja Marita kokee yhteistyön omassa tiimissään tiiviiksi. Lisäksi Tiernan koulun koulusihteerit auttavat toisiaan tarpeen vaatiessa.

 

Koulusihteeripalvelut osaksi Monetra Oulua

Koulusihteeripalvelut siirtyivät osaksi Monetra Oulun palveluntarjontaa vuonna 2021. ”Monetralle siirtyminen on tuonut uusia ulottuvuuksia työhön”, Marita avaa. Monetran mukana on mahdollistunut muun muassa etätyö ja työn jaksottaminen. Muutos on tuonut myös muunlaista lisäarvoa työhön: Monetralla kannustetaan oman osaamisen kehittämiseen ja konserni tarjoaa hyviä koulutusmahdollisuuksia. Esimerkiksi uusien ja vanhojen ohjelmistojen kanssa ei Monetralla jää yksin, vaan opetteluun ja kertaamiseen saa aina tukea.

Positiivinen elämänasenne on Maritan mukaan ollut avain työssä viihtymiseen, sekä työssä kehittymiseen. ”Suhtaudun itse muutoksiin siten, etteivät ne aina ole pahasta. Työn ollessa haastavaa ja muutoksia täynnä, on hyvä suhtautua muutoksiin positiivisesti. Muutos voi antaa mahdollisuuksia”, Marita väläyttää.