På Svenska

Monetra Oy är kommunaktörens pålitliga partner – skräddarsydd lösning för kommunernas behov

Monetra Oy är en kommunägd koncern som Uleåborgs, Tammerfors, Kuopio och Jyväskylä städer samt fyra sjukvårdsdistrikt har grundat. För sina kunder producerar Monetra Oy tjänster inom ekonomi- och personalförvaltning, förvaltnings-, inköps-, rekryterings-, trycknings-, tolknings- samt dokument- och dataskyddstjänster. Våra kontor ligger i Birkaland, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax samt Lappland.

Koncernen Monetra Oy är en icke vinstgivande in-house-organisation vars tjänsteurval är lösning till hur kommunerna producerar sina stödtjänster. När ni behöver ett effektivt sätt att sköta kommunens, samkommunens, landskapets eller aktiebolagets personal- och ekonomiförvaltning eller övriga stödtjänster, är tjänstecentral-partnerskapet ett bra alternativ.

Fråga mer om våra tjänster!