På Svenska

Monetra är kommunaktörens pålitliga partner – skräddarsydd lösning för kommunernas behov

Monetra är en kommunägd koncern som Uleåborgs, Tammerfors, Kuopio och Jyväskylä städer samt fyra sjukvårdsdistrikt har grundat. För sina kunder producerar Monetra tjänster inom ekonomi- och personalförvaltning, förvaltnings-, inköps-, rekryterings-, trycknings-, tolknings- samt dokument- och dataskyddstjänster. Våra kontor ligger i Birkaland, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax samt Lappland.

Koncernen Monetra är en icke vinstgivande in-house-organisation vars tjänsteurval är lösning till hur kommunerna producerar sina stödtjänster. När ni behöver ett effektivt sätt att sköta kommunens, samkommunens, landskapets eller aktiebolagets personal- och ekonomiförvaltning eller övriga stödtjänster, är tjänstecentral-partnerskapet ett bra alternativ.

Fråga mer om våra tjänster!


Inköpning tjänster -länkar