Slide

Organisaatio ja johto

Strateginen johtoryhmä, Monetra Oulu Oy

Alueyhtiö Monetra Oulu Oy esittäytyy.

Jussi Kauppi
toimitusjohtaja, palvelujohtaja
puh. 044 703 0620

Jussi Kauppi luotsaa Monetra Oulua. Hänen osaavissa käsissään ovat myös kokonaisuudet painatuspalvelut, hankintapalvelut, tulkkipalvelut, asiointipalvelut ja asiakaspalvelupisteiden hoito, riskienhallinta ja -arviointi palveluna sekä GDPR- ja asiakirjapalvelut. Lisäksi Jussi vastaa Monetra Oulu Oy:n asiakkuudenhallinnasta ja riskienhallinnasta.


 

Soile Pajarinen
Palvelujohtaja, hallintopalvelut
puh. 044 703 0615

Soilen vastuualueena on hallintopalvelut. Hallintopalvelut hoitaa mm. talous-, henkilöstö- ja yleishallintotehtäviä lähellä asiakasta. Lisäksi hallintopalveluiden henkilöt voivat toimia asiakkaiden omaa substanssia tukevissa erilaisissa palvelusihteeri tai palveluasiantuntija rooleissa. Soilen vastuulla on myös Monetran henkilöstön vuokraus asiakkaiden tarpeisiin.


 

Anne Perkiö 
Palvelujohtaja, taloushallinnon palvelut
puh. 050 464 5369

Annen vastuualueelle kuuluvat taloushallinnon palveluiden kokonaisuudet: kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut, taloussuunnittelupalvelut, talouden raportointipalvelut, ostoreskontra- ja ostolaskujen käsittelypalvelut, myyntireskontrapalvelut, maksuliikennepalvelut sekä kassa- ja kassanhallintapalvelut.


 

Timo Ritola
Tietohallintojohtaja
puh. 050 381 7305

Timo vastaa Monetra Oulu Oy -alueyhtiön järjestelmäarkkitehtuurista ja tietohallinnosta.


 

Niina Fasse
palvelujohtaja, henkilöstöhallinnon palvelut
puh. 040 6117 047

Niina toimii palvelujohtajana Monetra Oulu Oy:ssä sekä Monetra konsernissa. Hänen vastuualueeseensa kuuluu henkilöstöhallinnon palveluiden kokonaisuus, joka sisältää palkanlaskenta- ja palvelussuhdepalvelut, matkalaskupalvelut, rekrytointipalvelut, työajanhallinta- ja työvuorosuunnittelupalvelut, osaamisen johtamisen- ja kehittämisen palvelut sekä muut henkilöstöjohtamisen tuki- ja raportointipalvelut.


 

Katri Tynkilä
talousjohtaja
puh. 044 703 4097

Katri Tynkilä on Monetra Oulun talousjohtaja.


 

Jaana Tuhkanen
HR-johtaja
puh. 040 192 9214

Jaanan vastuualueena on Monetra Oulun sisäinen HR. HR:ssä huolehditaan kokonaisvaltaisesti monetralaisten työsuhteen elinkaareen liittyvistä asioista aina rekrytoinnin tukemisesta työsuhteen päättymiseen saakka.

HR tukee ja auttaa niin työntekijöitä, esimiehiä kuin yrityksen ylintä johtoakin ja työssään toimii monien sidosryhmien kanssa – myös yrityksen ulkopuolisten.

Omassa työssään Jaana kokee tärkeiksi elementeiksi vaikuttamisen mahdollisuuden, työn merkityksellisyyden sekä hyvän työympäristön rakentamisen.


 

Tiiu Honkala
kehittämisjohtaja
puh. 044 703 0749

Tiiu vastaa Monetra Oulu Oy:n kehittämisen organisoitumisesta, toimintatavoista, projektimallista ja projektityökaluista, sekä niiden kehittämisestä. Kaikki kehittäminen tehdään tavalla tai toisella yhteistyössä kaikkien monetralaisten kanssa, sillä jokainen on paras asiantuntija omassa työssään. Tiiun vetovastuulla on Projektitoimisto, joka tukee muita tiimejä niiden tarpeiden mukaan monenlaisessa kehittämistyössä ja toteuttaa projekteja niin Monetralle kuin asiakkaillekin.


 

Hallitus

Monetra Oulu Oy:n hallituksen muodostavat puheenjohtaja Mika Pietilä, Ilkka Luoma, Katja Koskinen, Paula Karsi-Ruokolainen, Juha Jääskeläinen ja Tuomas Möttönen. Hallituksen sihteerinä toimii Jussi Kauppi.


Johdon tuki

Sanja Starck, viestintäpäällikkö, Monetra Oulu Oy
puh. 050 575 9905

Aulapalvelu, Nuottasaarentie 5
puh. 040 620 6833


Monetra Oulu Oy:n operatiivinen johto, palvelualat ja yhteystiedot

Palkanlaskenta-/henkilöstöhallinnon palvelut
Prosessinomistaja Helmi Similä puh. 044 703 0829
Palvelupäällikkö Kaisa Matela puh. 040 135 6772
Palvelupäällikkö Aija-Mari Moilanen puh. 040 358 5526
Palvelupäällikkö Saija Pelkonen puh. 044 703 0834
Palvelupäällikkö Teresa Tukiainen puh. 040 168 6136
Palveluesimies Nanna Väyrynen puh. 050 576 0420

ESS-järjestelmätuki:
ess.oulu@monetra.fi

Talouspalvelut

Kirjanpito-tiimi:
Palvelupäällikkö Piia Pöyliö puh. 050 461 7629

Maksuliikenne-tiimi:
Palvelupäällikkö Vuokko Lukkarila p. 040 525 5620

Myyntireskontra-tiimi:
Palvelupäällikkö Vuokko Lukkarila p. 040 525 5620

Ostoreskontra-tiimi:
Palvelupäällikkö Anne Perkiö p. 050 464 5369

Kirjanpito-tiimi:
Palvelupäällikkö Piia Pöyliö p. 050 461 7629

Palvelupäällikkö Annika Leppiaho p. 040 543 8571

Maksuliikenne-tiimi:
Palvelupäällikkö Vuokko Lukkarila p. 040 525 5620

Myyntireskontra-tiimi:
Palvelupäällikkö Vuokko Lukkarila p. 040 525 5620

Ostoreskontra-tiimi:
Palvelupäällikkö Kimmo Heinikoski p. 040 351 7883

Järjestelmäasiantuntijat -tiimi:
Tietohallintopäällikkö Timo Ritola, p. 050 381 7305

Tulkkipalvelut

Tulkkipalvelun johtaja Titta Heikkinen, puh. 044 703 1855
Palvelupäällikkö Veera Rautavuoma, puh. 050 307 3155
Palvelupäällikkö Seija Koskinen, puh. 040 180 9251

Lähipalvelut

Palvelujohtaja Soile Pajarinen, puh. 044 703 0615

Palvelupäällikkö Tiina Helama, puh. 044 703 4043
sihteeritiimit, Pohde

Palvelupäällikkö Minna Rekilä-Similä p. 044 703 0615
sihteeritiimit Oulun kaupunki

Palvelupäällikkö Pia Leskinen p. 044 703 9007
koulusihteeripalvelut

Palvelupäällikkö Pia Pitkäaho p. 050 316 6716
koulusihteeripalvelut

Palvelupäällikkö Heli Inkala p. 040 543 6268
taloustiimit Pohde ja Oulun kaupunki

Palvelupäällikkö Päivi Sarkkinen p. 040 573 8613
taloustiimit Oulun kaupunki

Palvelupäällikkö Jussi Päkkilä p. 040 630 1562
Oulu10-palvelut

Palveluesimies Anne Keskitalo p. 040 135 7801
sihteeripalvelut Pohde/Raahe

Palveluesimies Mia Lotvonen p. 044 703 0712
asiakaspalvelu Liikunta ja Luuppi

Palveluesimies Kati Säkkinen p. 044 703 6992
Helppi etäpalvelu

Rekrytointipalvelut

Palvelupäällikkö Miia Heilala

Painatuspalvelut

Palvelujohtaja Jussi Kauppi, puh. 044 703 0620
Palvelupäällikkö Soili Aalto-Hirvelä

Kaupunkilaispalvelut

Palvelupäällikkö Minna Rekilä-Similä, puh. 044 703 0612


Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@monetra.fi.