Slide

Organisaatio ja johto

Strateginen johtoryhmä, Monetra Oulu Oy

Alueyhtiö Monetra Oulu Oy esittäytyy.

Jussi Kauppi
toimitusjohtaja, palvelujohtaja
puh. 044 703 0620

Jussi Kauppi luotsaa Monetra Oulua. Hänen osaavissa käsissään ovat myös kokonaisuudet painatuspalvelut, hankintapalvelut, rekrytointipalvelut, tulkkipalvelut, asiointipalvelut ja asiakaspalvelupisteiden hoito, riskienhallinta ja -arviointi palveluna sekä GDPR- ja asiakirjapalvelut. Lisäksi Jussi vastaa Monetra Oulu Oy:n asiakkuudenhallinnasta ja riskienhallinnasta.


 

Soile Pajarinen
Palvelujohtaja
puh. 044 703 0615

Soilen vastuualueena on hallintopalvelut. Hallintopalvelut hoitaa mm. talous-, henkilöstö- ja yleishallintotehtäviä lähellä asiakasta. Lisäksi hallintopalveluiden henkilöt voivat toimia asiakkaiden omaa substanssia tukevissa erilaisissa palvelusihteeri tai palveluasiantuntija rooleissa. Soilen vastuulla on myös Monetran henkilöstön vuokraus asiakkaiden tarpeisiin.


 

Raili Takkinen
Palvelujohtaja, talousjohtaja
puh. 044 7030 710

Railin hanskassa ovat kokonaisuudet  kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut, ostoreskontra- ja ostolaskujen käsittelypalvelut, myyntireskontrapalvelut, maksuliikennepalvelut, matkan- ja kulunhallintapalvelut, raportointipalvelut ja etätoimistot. Raili toimii myös Monetra Oulu Oy:n talousjohtajana.


 

Timo Ritola
Tietohallintopäällikkö
puh. 050 381 7305

Timo vastaa Monetra Oulu Oy -alueyhtiön järjestelmäarkkitehtuurista ja tietohallinnosta.


 

Tiia-Maria Pohjola
palvelujohtaja, puh. 050 316 9088
tiia-maria.pohjola@monetra.fi

Tiia-Maria toimii palvelujohtajana Monetra Oulu Oy:ssä sekä Monetra konsernissa. Hänen vastuualueeseensa kuuluu henkilöstöpalveluiden kokonaisuus, joka sisältää palkanlaskenta- ja palvelussuhdepalvelut, matkalaskupalvelut, rekrytointipalvelut, työajanhallinta- ja työvuorosuunnittelupalvelut, osaamisen johtamisen- ja kehittämisen palvelut sekä muut henkilöstöjohtamisen tuki- ja raportointipalvelut.


 

Tiiu Honkala
johtava kehittämispäällikkö, puh. 044 703 0749
tiiu.honkala@monetra.fi

Vastaan Monetra Oulu Oy:n kehittämisen organisoitumisesta, toimintatavoista, projektimallista ja projektityökaluista, sekä niiden kehittämisestä. Kaikki kehittäminen tehdään tavalla tai toisella yhteistyössä kaikkien monetralaisten kanssa, olemmehan me jokainen parhaita asiantuntijoita omassa työssämme. Vetovastuullani on Projektitoimisto, joka tukee muita tiimejä niiden tarpeiden mukaan monenlaisessa kehittämistyössä ja toteuttaa projekteja niin Monetralle kuin asiakkaillekin.


 

Jaana Tuhkanen
HR-päällikkö, puh. 040 192 9214

Vastuualueeni on Monetra Oulun sisäinen HR. HR:ssä huolehditaan kokonaisvaltaisesti monetralaisten työsuhteen elinkaareen liittyvistä asioista aina rekrytoinnin tukemisesta työsuhteen päättymiseen saakka.

HR tukee ja auttaa niin työntekijöitä, esimiehiä kuin yrityksen ylintä johtoakin ja työssään toimii monien sidosryhmien kanssa – myös yrityksen ulkopuolisten.

Omassa työssäni koen tärkeiksi elementeiksi vaikuttamisen mahdollisuuden, työn merkityksellisyyden sekä hyvän työympäristön rakentamisen.


 

Hallitus

Monetra Oulu Oy:n hallituksen muodostavat Ilkka Luoma, Marianne Isola, Vesa Huittinen, Aki Heiskanen, Juha Jääskeläinen ja Tuomas Möttönen. Hallituksen sihteerinä toimii Jussi Kauppi.


Johdon tuki

Sanja Starck, viestintäpäällikkö, Monetra Oulu Oy
puh. 050 575 9905

Aulapalvelu, Nuottasaarentie 5
puh. 040 620 6833


Monetra Oulu Oy:n operatiivinen johto, palvelualat ja yhteystiedot

Tutustu organisaatiokaavioomme

Palkanlaskenta-/henkilöstöhallinnon palvelut
Palvelupäällikkö, prosessinomistaja Kati Pyörälä puh. 040 141 5017
Palvelupäällikkö Mirja Sevander, puh. 040 668 1306

ESS-järjestelmätuki: ess@monetra.fi

Talouspalvelut

Kirjanpito-tiimi:
Palvelupäällikkö Piia Pöyliö puh. 050 461 7629

Maksuliikenne-tiimi:
Palvelupäällikkö Tiia-Maria Pohjola, puh. 050 316 9088

Myyntireskontra-tiimi:
Palvelupäällikkö Tiia-Maria Pohjola, puh. 050 316 9088

Ostoreskontra-tiimi:
Palvelupäällikkö Piia Pöyliö puh. 050 461 7629

Matkanhallintapalvelut:
Palvelupäällikkö Johanna Niskanen, puh. 040 194 1594

Järjestelmäasiantuntijat -tiimi:

Tulkkipalvelut

Tulkkipalvelun johtaja Titta Heikkinen, puh. 044 703 1855
Palvelupäällikkö Veera Rautavuoma, puh. 050 307 3155

Hallintopalvelut

Palvelujohtaja Soile Pajarinen, puh. 044 703 0615
Palvelupäällikkö Niina Fasse, puh. 044 703 0858
Palvelupäällikkö Tiina Helama, puh. 044 703 4043
Palvelupäällikkö Katri Tynkilä, puh. 044 703 4097
Palveluesimies Tuire Talala, puh.  044 703 1114

Palvelujohtaja Jussi Kauppi, puh. 044 703 0620

Rekrytointipalvelut

Palvelujohtaja Jussi Kauppi, puh. 044 703 0620

Painatuspalvelut

Palvelujohtaja Jussi Kauppi, puh. 044 703 0620

Kaupunkilaispalvelut

Palvelupäällikkö Minna Rekilä-Similä, puh. 044 703 0612


Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@monetra.fi.