Slide

Myyntilaskutus- ja myyntireskontrapalvelut

Myyntilaskutus- ja reskontrapalvelut nivoutuvat tiiviiksi osaksi Monetran talouspalveluita. Toimimme yhteistyössä Monetran eri tiimien, asiakkuuksien, pankkiryhmien ja järjestelmätoimittajien kanssa. Palvelumme käsittää seuraavat tehtävät:
 

 • Laskujen siirrot myyntireskontraan, kirjanpitoon ja välittäjäoperaattorille 
 • Viitteellisten ja viitteettömien suoritusten kohdistaminen avoimille laskuille 
 • Hyvityslaskujen käsittely 
 • Epäselvien suoritusten selvittäminen 
 • Asiakkaiden liikasuoritusten palautukset 
 • Tasetilien täsmäytykset 
 • Saatavien seuranta ja siihen liittyvä asiakaspalvelu 
 • Perintäaineistojen siirrot perintätoimistolle 
 • Luottotappioiden käsittely 
 • Viivästyskorkolaskutus 
 • Arkistointi