Slide
kesäkuu 9, 2020

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut kuntakentän moniosaajana

Monetra Oulu hankintapalvelut toimii kuntakentän moniosaajana lukuisten sopimusten ja laajan asiakaspiirin myötä. Meillä on tällä hetkellä n. 90 yhteishankintaa sekä kymmeniä erillishankintoja vuosittain yksittäisille asiakkaille. Hankintapalveluilla on asiakkaita n. 40, jossa mukana on Suomen viidenneksi suurin sekä viidenneksi pienin kunta. Kun erilaisten ja erikokoisten asiakkaiden odotukset ja edellytykset yhdistetään samaan tarjouspyyntöön, täytyy hankinta rakentaa hyvin laajojen tarpeiden ympärille.

Hankintojen kohteet vaihtelevat kynistä kuljetuspalveluihin ja auton renkaista sanelujen purkamiseen. Hankinnan kohteiden kirjo on siis hyvin laaja. Hankintakalenterista voit nähdä kaikki yhteishankintamme. Kirjavan tuote- ja palvelurepertuaarin myötä kokemuksemme hankinnoista kasvaa koko ajan lisää. Kilpailutuksia valmistellessa saamme hyödyllistä substanssitietoa asiakkailtamme, jonka perusteella rakennamme tulevia hankintasopimuksia.

VATT:n (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus) ja Aalto-yliopiston reilun vuoden takaisen tutkimuksen mukaan yli puoleen julkisten hankintojen kilpailutuksista saadaan korkeintaan kaksi tarjousta. Meidän hankinnoissamme vuosina 2016 – 5/2020 vuosikeskiarvo on vaihdellut 4,4 – 6,8 tarjouksen välillä / kilpailutus. Tähän olemme oikein tyytyväisiä.

Hankintapalveluiden tiimistä löytyy todella laajasti osaamista. Varsinaista koulutustarjontaa juuri tähän työhön on vähän, joten taustoiltamme olemme oikein monialaisia. Tämä on hyvä asia, sillä moni muu ala antaa hyvää pohjatietoa hankintoja varten. On hyvä tietää hankintaa valmistellessa hankinnan kohteen lisäksi myös laskutuksesta, ostoista ja monesta kilpailutuksen ulkopuolisesta vaiheesta. Tiimiläisiltämme löytyy hankinta-asiantuntijan työtä aiempaa kokemusta mm. logistiikasta, laskutuksesta, osto- ja matkareskontrasta, sanelujen purusta, kirjanpidosta, ostajan työstä yksityisellä puolella, myyntityöstä jne. Olipa siis kyse melkein mistä vain hankintojen taustatyöhön liittyen, pystymme oman tiimin sisältä saamaan tarvittavan tiedon. Tarvittaessa toimimme myös yli rajojen ja voimme hyödyntää hankinnan valmistelussa vaikkapa Monetra Oulun rekrytointipalvelujen osaamista.

Koulutus on tärkeä osa ammattitaitoamme koko ajan uudistuvalla alalla. Kouluttaudumme aktiivisesti ja etsimme uusia tapoja sekä kriteerejä kilpailutuksiin, jotta pysymme kaiken uudistuksen myötä hankintojen aalloilla. Tällä hetkellä kuumimpiin aiheisiin kuuluvat hankintojen vastuullisuus sekä kestävät hankinnat. Osa hankinta-asiantuntijoistamme on myös käynyt JAMK:n järjestämän hankintaosaaja koulutuksen (30 op / 60 op) työn ohessa.

Tiimistämme löytyy osaamista myös uudemmista hankintamenettelyistä. Olemme tehneet avointen menettelyjen lisäksi, rajoitettuja menettelyjä, kilpailullisia neuvottelumenettelyjä, dynaamisia hankintajärjestelmiä sekä innovaatiokumppanuuksia. Kokeilemme rohkeasti ja mielellämme uusia menetelmiä ja tapoja hankinnoissamme.

Yhteishankintojen lisäksi meiltä voi ostaa tuntityönä laskutettavia erillishankintoja. Meillä on osaamista Cloudia kilpailuttamis- ja Cloudia sopimushallinta -järjestelmistä sekä Osta-ostotilausjärjestelmästä, joissa toimimme pääkäyttäjinä asiakkaallemme. Annamme hankintaneuvontaa asiakkaillemme sekä olemme valmiita laajentamaan palveluvalikoimaa asiakkaan tarpeen mukaisesti.