Slide
tammikuu 22, 2019

Mikä in-house-yhtiö? Osa 1.

Kuntataloudesta puhuttaessa nousevat usein esille kuntaomisteiset in-house-yhtiöt. Näillä tarkoitetaan osakeyhtiöitä, joiden omistajia ovat kunnat itse. Monetra Oy:n ja Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen, mistä tällainen kehitys on saanut alkunsa?

─ Koska kuntataloudessa on kyseessä veronmaksajien rahat, on tuotteiden ja palveluiden hankkiminen oikeudenmukaisesti tärkeää. Sen vuoksi syntyi hankintalaki. Jos katsotaan suurella perspektiivillä, kunnat joutuivat aikanaan tarkkaan syyniin, sillä kunnan päättäjät saattoivat hankkia tarvitsemiaan palveluita ja tuotteita vain tietämiltään, tuntemiltaan ja suosimiltaan tahoilta. Tämä ei ollut reilu eikä kustannustehokas asetelma.