Slide

MonetTaika

Ajankohtaista MonetTaika-hankkeessa

MonetTaika mahdollistaa muutoksen ja luo joustavuutta

MonetTaika-hanke rullaa eteenpäin tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, sidosryhmien ja toimittajan kanssa. Hanke muuttaa laajasti toimintaa ketterämmäksi ja joustavammaksi.

Unit4 ERP-järjestelmän käyttöönotto eli tutummin MonetTaika-hanke rullaa eteenpäin rentouttavan lomakauden jälkeen niin hankkeen valmistelutöiden, kunta- ja osakeyhtiömallien kuin ensiasiakkaiden projektien toteutuksenkin osalta. Hanketta ohjaavat kunta- ja osakeyhtiömallit on mukautettu asiakkaita tukevaksi ja toimintaa kehittäväksi, kuitenkin joustavaksi.
Lue koko artikkeli.

MonetTaikan esiselvitysvaihe käynnistyy Monetra Oulussa

Monetra Oulu Oy valmistautuu MonetTaika-hankkeen merkeissä omalta osaltaan talouden pääjärjestelmän vaihtoon Intimesta Unit4:ään. Järjestelmävaihdon taustalla on nyt käytössä olevan Intimen elinkaaren päättyminen vuosikymmenen lopulla, ja sitä myötä Monetra-konsernissa tehty uuden järjestelmän kilpailutus ja hankinta.

Tällä hetkellä Monetra Oulu on tiiviisti mukana uuden järjestelmän ensiasiakasprojektissa, joka toteutetaan yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Lisäksi valmistellaan asiakaskohtaisten käyttöönottojen aikataululuonnosta, jonka pohjalta käynnistetään asiakaskohtaiset keskustelut. Tavoitteena on, että kaikkien asiakkaiden kanssa tehdään ennen varsinaisten järjestelmäprojektien käynnistämistä yhteistyössä riittävän laaja esiselvitys, jotta esimerkiksi asiakaskohtaiset tarpeet ja muut mahdolliset järjestelmämuutokset voidaan huomioida.

Monetran kunta- ja osakeyhtiöasiakkaille on pidetty syksyn aikana Teamsin välityksellä infoja.

MonetTaika auttaa Monetran asiakkaita ja henkilöstöä kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti. Prosessien kehittämistä tukee tietojärjestelmäkokonaisuus, joka tehostaa osaltaan taloushallintoa. Palvelun jatkokehitystä tehdään tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on, että uuden järjestelmän myötä palvelu tukee entistä paremmin kaikentyyppisiä asiakkaita.

Lisätietoja
Anne Perkiö
Palvelujohtaja, taloushallinnon palvelut
p. 050 4645 369
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@monetra.fi