Slide

MonetTaika

MonetTaika

MonetTaika on Monetra-konsernin yhteinen taloushallinnon suurhanke. Työ käynnistyi, kun muutama vuosi sitten päätettiin yhdenmukaistaa konsernin sisällä talouspalveluiden pääjärjestelmä ja mahdollistaa sen avulla aiempaa laajemmin myös yhteinen toiminnan kehittäminen. Päätöksen myötä Monetra-konsernissa on tehty uuden järjestelmän kilpailutus ja hankinta, jonka tuloksena järjestelmäksi valikoitui Abilitan toimittamana Unit4. Järjestelmän käyttöönottoa ollaan valmisteltu vuoden 2023 aikana, ja nyt ollaan etenemässä kohti asiakaskohtaisia käyttöönottoja.

MonetTaika auttaa Monetran asiakkaita ja henkilöstöä kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti. Prosessien kehittämistä tukee tietojärjestelmäkokonaisuus, joka tehostaa osaltaan taloushallintoa. Palvelun jatkokehitystä tehdään tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

Palvelu ei ole vain tietojärjestelmä. Se luo mahdollisuudet koko organisaation toiminnalliseen ohjaamiseen ja digitalisaation kehittämiseen. Tämä mahdollistaa myös taloudellisten investointien täysimääräisen hyödyntämisen.

Jatkokehitystä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa

Palvelu tukee kaikentyyppisiä asiakkaita, ja sen jatkokehitystä tehdään vaiheittain, yhteistyössä heidän kanssaan. Yhteisen toimintamallin hyötyjä ovat mm. kustannustehokkuus toteutuksessa ja ylläpidossa. Myös parhaiden käytäntöjen jakaminen ja toisilta oppiminen kehittämisessä mahdollistuu aiempaa paremmin.

Keskitetty ratkaisu mahdollistaa aiempaa laajemman yhteistyön ja esimerkiksi työvoiman liikkuvuuden. Yhteinen palvelun kehittämisfoorumi vie asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaamisen uudelle tasolle. Monetran projektimalli tukee asiakkaalla tarvittavaa muutosjohtamista muutoksen aikana, ja uuteen järjestelmään siirtymisestä tehdään asiakkaan työntekijöille mahdollisimman helppoa.

Uusi järjestelmä – uusia mahdollisuuksia

Kun talouden ohjaavia tietoja keskitetään samaan järjestelmään, on päätöksenteko helpompaa ja perustuu todelliseen, vertailtavaan tietoon. Organisaation johtaminen tehostuu ja toiminnan ennustettavuus paranee.

Uudenaikainen palvelinympäristö parantaa toimintavarmuutta. Se myös mahdollistaa suorituskyvyn parantamisen, kun kapasiteetin kasvattaminen on aiempaa helpompaa. Uusien järjestelmäversioiden testaaminen on mahdollista ennen niiden julkaisemista tuotantoympäristöön. Järjestelmäliittymien toteuttamista ja ylläpitoa on mahdollista yksinkertaistaa aiempaa nykyaikaisemman teknologian myötä sitä mukaa kun muu järjestelmäympäristö uudistuu.

 

Lisätiedot:
Leila Aalto
palvelujohtaja
Monetra Oy
puh. 040 8696 330
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@monetra.fi