Slide

Ajankohtaista

28 elokuun, 2023

MonetTaika mahdollistaa muutoksen ja luo joustavuutta 

MonetTaika-hanke rullaa eteenpäin tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, sidosryhmien ja toimittajan kanssa. Hanke muuttaa laajasti toimintaa ketterämmäksi ja joustavammaksi.

Unit4 ERP-järjestelmän käyttöönotto eli tutummin MonetTaika-hanke rullaa eteenpäin rentouttavan lomakauden jälkeen niin hankkeen valmistelutöiden, kunta- ja osakeyhtiömallien kuin ensiasiakkaiden projektien toteutuksenkin osalta. Hanketta ohjaavat kunta- ja osakeyhtiömallit on mukautettu asiakkaita tukevaksi ja toimintaa kehittäväksi, kuitenkin joustavaksi.

Uuden äärellä on tehtävä joskus nopeitakin muutoksia, mikäli valittu ratkaisu ei tue haluttua tahtotilaa tai asiakkaidemme tunnistettuja tarpeita. Näin myös MonetTaika-hankkeessa missä tie viitoitetaan lukuisten vaihtoehtoisten reittien joukosta kohti määränpäätä ja toimintaa edistetään hallituin kokonaisuuksin.

Muutoksia on matkalla tehty myös totuttuihin projektimalleihin ja seurantaan sekä asiantuntijoiden työn itseohjautuvaan hallintaan. MonetTaika muuttaa laajasti toimintaa ketterämmäksi ja joustavammaksi niin järjestelmän toiminnallisten kuin myös taustalla olevan asiantuntijatyön osalta. Uudet toimintatavat MonetTaika-hankkeessa ja Unit4-järjestelmässä mahdollistavat uusia vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja.

Toimituksen eri kokonaisuuksiin on nimetty vastuuhenkilöt ja sisäisen sekä ulkoisen viestinnän suunnittelu on aloitettu ja sitä edistetään aktiivisesti. Myös suuren uudistuksen myötä tarvittavaa muutosjohtamista on lähdetty edistämään tehtyjen suunnitelmien mukaan.

Hankkeen perusasiat alkavat pikkuhiljaa olemaan valmiit ja tämä mahdollistaa laajan etenemisen kaikkien toimien ja ensiasiakasprojektien osalta. Mieli on positiivinen, tahtotila eteenpäin vievä ja nyt on aika painaa kaasua nauttien matkasta. Työtä tehdäänkin tiiviisti niin eri sidosryhmien, asiakkaiden kuin toimittajan kanssa parhaan toteutuksen mahdollistamiseksi ja hyvien käytänteiden löytymiseksi.

Uusi järjestelmä, uudet toimintatavat ja uudet käytännöt on otettu positiivisesti vastaan positiivisesti vastaan laajasti sidosryhmissä, asiakkailla ja Monetrassa. Suunnitelmat myös ensiasiakkuuksien jälkeen tulevien käyttöönottojen osalta alkavat löytää paikkaansa. Yhteistyö jatkuu aktiivisesti, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja MonetTaika-hankkeesta ja etenemisestä:

Leila Aalto
Palvelujohtaja ja MonetTaika-hankkeen omistaja
Puh: 040 8696 330
Sähköposti: leila.aalto@monetra.fi