Slide

Ajankohtaista

30 tammikuun, 2019

Monetrasta apua riskienhallintaan ja -arviointiin

Monetra auttaa asiakasta riskien kartoituksessa

Riskienhallinta ja -arviointi kannattaa tehdä organisaatioissa toimintakyvyn varmistamiseksi.  ”Kuntaorganisaatiossa kuntalaki määrää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja siitä raportoinnista. Riskienhallinnan ja -arvioinnin toteuttaminen jää usein vaillinaiseksi tai jopa kokonaan tekemättä joko käytettävissä olevan työajan tai osaamisen puutteen vuoksi”, kertoo Hannu Hietala Monetra Oulu Oy:sta. Palvelu on asiakkaalle vaivaton ja hyötysuhteeltaan suuri. ”Pidämme aloituspalaverin ja työpajoja, joissa tarkastelemme organisaation riskejä 12 eri näkökulman avulla. Näin saamme kattavan käsityksen tilanteesta ja käytännössä pystymme muodostamaan riskikuvauksen organisaation koko toimintaympäristöstä”, esittelee Hannu Hietala.

Riskienhallinta ja -arviointi on olennainen sisäisen valvonnan työkalu. Sisäisestä valvonnasta, sen järjestämisestä ja riskien hallinnasta tulee myös raportoida toimintakertomuksessa. ”Tilintarkastajat saattavat joutua huomauttamaan, mikäli asiassa ilmenee puutteita”, muistuttaa Hietala. Kartoituksessa tarkastellaan esimerkiksi avainhenkilöstöön ja keskeisiin tuotannon järjestelmiin liittyvät riskit. Hietala korostaa, että riskienhallinta ja -arviointi on ennakoivaa, ennaltaehkäisevää toimintaa ja samalla keskeinen osa talouden ja toiminnan suunnittelua.

Asiakkaan tarpeisiin räätälöity projekti

Hannu Hietala kertoo, että projektin kulku ja roolitukset mietitään aina asiakaskohtaisesti: ”Aikaa tulee varata aikaa aloituspalaveriin, työpajatyöskentelyyn ja loppuraportointiin – muusta me huolehdimme Monetrassa. Asiakkaan toivoessa hoidamme prosessin loppuun, aina raportin esittelyyn ja tarvittaessa myös päätöksenteon valmisteluun sekä toimenpiteiden toteutumisen seurantaan saakka. Tarkastelemme, miten riskienhallinta on toteutunut, onko tullut uusia riskejä ja tuleeko riskienhallinnasta osa asiakkuusorganisaation arkea”, kertoo Hietala.


Ota yhteyttä:

Hannu Hietala (hannu.t.hietala@monetra.fi) puh. 050 568 1910.