Slide

Ajankohtaista

27 huhtikuun, 2021

Monetran palveluvalikoima laajenee taloussuunnittelupalveluilla

Monetra on tehnyt hankintapäätöksen taloussuunnittelujärjestelmän osalta, ja hankinnan myötä tulemme tarjoamaan asiakkaillemme uutta taloussuunnittelupalvelua. Taloussuunnittelujärjestelmän hankinta on toteutettu kilpailullisena neuvottelumenettelynä elokuusta 2020 alkaen ja se on osa Täysdigitaalinen TaHe-kehitysohjelmaamme.

Hankintaa koskevia määrittelyjä ja vaatimuksia on laadittu projektina, jonka projektiryhmään on kuulunut Monetran asiantuntijoiden lisäksi taloussuunnittelujärjestelmän pilottiasiakkaiden asiantuntijoita sekä toiminnallisten vaatimusten määrittelyn osalta myös laajemmin asiakkaidemme edustajia.

Hankinnan lopputuloksena taloussuunnittelujärjestelmäksi on valittu Clausionin FPM, viralliselta nimeltään Clausion FPM Business Planning. Hankinnalla pyrimme vastaamaan koko asiakaskuntamme tarpeisiin taloussuunnittelu- ja ennustamisprosessien automatisoinnissa ja tehostamisessa. Tarkoituksenamme on toteuttaa eri asiakasryhmille sopivat vakioidut ratkaisut, joiden myötä palvelun piiriin siirtyminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asiakkaillemme vaiheittain. Pilottikäyttöönottoprojektien valmistelu on aloitettu. Pilottikäyttöönottoprojektit ajoittuvat vuodelle 2021 ja palvelun laajentaminen muille asiakkaillemme on mahdollista vuodesta 2022 lähtien.

Taloussuunnittelupalvelun pääasiallinen sisältö:

 • Taloussuunnittelujärjestelmä asiakkaan käytössä
  • Taloussuunnittelu/-budjetointi
  • Henkilöstömenojen suunnittelu
  • Talousennustaminen ja -raportointi
  • Integrointi talouden perusjärjestelmään ja raportointijärjestelmään
 • Talousarvio- ja taloussuunnitelmatietojen sekä talousarviomuutosten siirto kirjanpitoon
 • Toteumatiedon siirto taloussuunnittelujärjestelmään
 • Talousarvioraportointi Valtiokonttorille (kunnat ja kuntayhtymät)
 • Järjestelmätuki ja -ylläpito (mm. ohjeet ja koulutukset, ohjaustiedot, häiriötilanteet)

Tulemme antamaan palvelu- ja järjestelmäesittelyitä asiakkaillemme käyttöönottoprojektin edetessä vuoden 2021 aikana.