Slide

Ajankohtaista

27 lokakuun, 2017

Monetra valittu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan palveluiden tuottajaksi

Monetra Oy on valittu tulevan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottajaksi. Maakuntauudistuksen johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä ovat hyväksyneet lokakuun kokouksissaan valinnan. Valinnan myötä Monetrasta tulee osa valtakunnallista talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajaverkostoa, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita perustettaville maakunnille ja kunnille. Monetra käy neuvotteluja palvelutuotannon laajentamisesta myös muiden perustettavien maakuntien kanssa.

Sote- ja maakuntauudistuksen tukipalveluiden valmisteluun liittyy keskeisesti perustettavien maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen. Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelu etenee yhteistyössä maakuntauudistuksen valmistelijoiden, valtakunnallisten palvelukeskusten ja järjestelmätoimittajien kanssa.

Monetra Oy on Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2012 perustama voittoa tavoittelematon palvelukeskus, jonka palveluvalikoimaan kuuluu talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden lisäksi sihteeri-, hankinta-, rekrytointi-, painatus-, tulkki -, sekä asiakirja- ja tietosuojapalvelut. Yhtiön asiakkaina on tällä hetkellä kuntia ja kuntayhtymiä sekä kuntaomisteisia yhtiöitä. Monetrassa panostetaan toiminnan jatkuvaan kehittämiseen mm. Lean-ajattelua ja palvelumuotoilua hyödyntämällä sekä tehostamalla palvelutuotantoa automatisoinnin avulla. Monetran toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Sodankylässä, Haapavedellä ja Jyväskylässä ja työntekijöitä on 470. Yhtiön budjetoitu liikevaihto vuodelle 2017 on 26 miljoonaa euroa.

Lisätietoa:

Monetra Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen, puh. 040 574 8106
Monetra Oy:n projektipäällikkö Päivi Vauhkonen, puh. 040 586 3497
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen talouden vastuuvalmistelija Jarkko Raatikainen, puh. 0400 154 743.